Prosjektarbeid (Heftet)

- fra ord til handling

Forfatter:

Siw Skrøvset og Torbjørn Lund

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 1996
Antall sider: 224
Illustratør: Røthe, Ann Sissel
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788245601237
Om utgivelsen Prosjektarbeid

Med grunnskolereformen av 1997 ble prosjektarbeid obligatorisk i grunnskolen.
Forfatterne setter prosjektarbeid inn i en historisk sammenheng, viser det i praksis og tar opp lærerrollen og vurderingsspørsmålet. De gir dessuten gode råd med på veien, og ser prosjektarbeidet som en del av skolens utvikling.

Til toppen

Forfatter(e)

Torbjørn Lund er førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Han er opptatt av skoleutvikling og har de senere årene vært opptatt av å utvikle og forske på skoler i nettverk. Hans arbeid har hatt aksjonsforskning som utgangspunkt, og han har skrevet om ulike modeller for nettverk og hvordan ideer skapes og utvikles i nettverk mellom skoler.

Siw Skrøvset er dosent og leder av ProTed – Senter for fremragende lærerut­danning ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Hun har bakgrunn som lærer, praksislærer og skoleleder. Skrøvset leder også rektorutdanningen ved UiT.