Profesjonsfellesskap og skoleutvikling (Heftet)

Lærere som lærer

Forfatter:

Bjart Grutle

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 208
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202572501
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap og Pedagogikk
Fag: Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Profesjonsfellesskap og skoleutvikling

Denne boka er skrevet for å gi deg som student på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) en introduksjon til temaet profesjons- og skoleutvikling. Her presenteres noen sentrale teorier på organisasjonsfeltet og disse blir belyst med eksempler fra skolehverdagen. Budskapet er at det er mange måter å se på skolen på, avhengig av hvilken synsvinkel man ser den fra. En slik innsikt vil være nyttig for deg som student og i din framtidige lærergjerning.

For hvordan du fungerer som lærer er ikke bare avhengig av dine egne ferdigheter og kunnskaper, men også av arbeidsfellesskapet på skolen. Med utdanningen kvalifiserer du deg til arbeid i skolen, men først når du blir lærer starter kompetanseutviklingen for alvor. Da skal du inngå i et profesjonsfellesskap på din skole, bidra til skolens utvikling og bli en lærer som lærer. Skolens samfunnsoppdrag knyttet til elevenes læring og utvikling vil da være den målsettingen både du og skolens utvikling måles opp mot.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Bjart Grutle er førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) der han underviser på PPU, rektorutdanning og master i utdanningsledelse. Fra våren 2018 går han inn i koordinatorfunksjonen for UH-sektoren i den desentraliserte kompetanseutviklingsordningen.Grutle har tidligere arbeidet i barnehage, grunnskole og PPT og vært rektor i grunnskolen.