Profesjonsetikk i skolen (digital læringsressurs) (Nettsted)

Forfatter:

Frøydis Oma Ohnstad

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2018
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202564667
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap og Lærerutdanning
Fag: Pedagogikk og elevkunnskap
Varighet: 1095 dager fra kjøpsdato
Nivå: Akademisk
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Profesjonsetikk i skolen (digital læringsressurs)

I denne nettressursen kan du som lærerstudent eller lærer øve på å analysere realistiske caser i forskjellige kategorier. Gjennom en rekke konkrete dilemmaer fra læreres egen skolehverdag, belyses mange av de etiske utfordringene lærere møter i skolehverdagen.

Meny – Her finner du alle casene fordelt etter kategori
Caser – Her finner en samlet oversikt over alle casene på tvers av kategori
Verktøy – Her finner du etisk teori, analysemodeller og lenker til lovverk og føringer

Ved kjøp av boka Profesjonsetikk i skolen får du gratis tilgang til nettressursen via e-nøkkel trykt i boka.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Frøydis Oma Ohnstad er dosent ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun underviser og veileder i pedagogikk på alle nivåer i lærerutdanningene, og har i en rekke år vært lærer i grunnskolen og leder for praksisopplæringen ved universitetet. Hennes doktoravhandling omhandler læreres profesjonsetikk.