Private veier (Innbundet)

Et uanmodet fellesskap

Forfatter:

Erik Gauer

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 196
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202565381
Kategori: Eiendomsrett og Juridiske fag
Fag: Eiendomsrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Private veier

Private veier er skrevet som en praktisk veiledning for de utallige veilag og velforeninger der private veier drives i fellesskap mellom brukerne, samt for de enkelte veibrukere og for avgjørelsesorganer, advokater og andre rådgivere. Det er brukernes felles drift av bolig- og hyttevei som er hovedsaken. Forfatteren beskriver rettsforhold knyttet til private veier veibrukerne imellom, mellom veibrukere og øvrige rettighetshavere og med veiens naboer. Her forklares forskjellen mellom en offentlig og en privat vei og grensesnittet privat vei mot kommunal vei og privat eiendom. Forfatteren behandler ansvaret for å holde veien åpen og i brukbar stand og hvordan dette kan forvaltes og fordeles blant brukerne. Videre behandles praktiske temaer som som ansvarsforhold og erstatning, drift, ferdselsrett, parkering, bompenger, regulering og omklassifisering og forholdet til offentlige myndigheter.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Private veier

"Private veier – et uanmodet fellesskap» er ei grundig og nyttig håndbok som kan være grei å ha i bokhylla for alle som har befatning med private veier."
Les hele saken

Til toppen

Forfatter(e)
Erik Gauer (født i 1945) er jurist og en etterspurt foredragsholder. Han har arbeidet som dommerfullmektig, kontorsjef i Vegdirektoratet og har tredve år som advokat i privat praksis bak seg. Han er medforfatter av Vegloven med kommentarer, som er utgitt i tre utgaver og i Norsk Lovkommentar, og deltok i revisjonen av veglovens kapittel VII om private veier.