Prioritering og progresjon i skolematematikken av Liv Sissel Grønmo og Arne Hole (Open Access)
Open Access

Prioritering og progresjon i skolematematikken (Open Access)

En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier

Forfatter:

Liv Sissel Grønmo og Arne Hole (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 340
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202585280
Kategori: Matematikk og Matematikk, realfag og teknologi
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Matematikk, Matematikk, realfag og teknologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Prioritering og progresjon i skolematematikken

Denne boka presenterer forskningsresultater om matematikk på alle nivåer i skolen (barneskole, ungdomsskole og videregående skole) over de siste 20 årene. Norge har deltatt i internasjonale komparative studier fra 1995 til 2015 i regi av IEA (TIMSS Advanced, TIMSS, TEDS-M) og OECD (PISA). De fleste av disse studiene gjennomføres nå med jevne mellomrom. Sentrale forskningsspørsmål for boka er: Hvilke konsistente forskningsresultater for skolematematikk finner vi, basert på data over 20 år fra alle disse studiene? Hvilke utfordringer har norsk skole hvis elevene skal få den matematiske basiskunnskapen de trenger for videre utdanninger og yrker?

Disse problemstillingene er noe av bakgrunnen for samarbeidet mellom Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo, Lillestrøm videregående skole i Akershus, Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo og Matematikksenteret ved NTNU i Trondheim. Det sentrale i boka er hvordan resultatene fra studiene kan bidra til bedre undervisning i skolen og til å lette overgangen fra videregående skole til høyere utdanning for elevene.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Liv Sissel Grønmo er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Hun har i flere år vært forskningsleder ved ILS og er norsk prosjektleder for flere internasjonale komparative studier av matematikk og naturfag. Hennes forskningsinteresser er utvikling av matematisk kompetanse med vekt på aritmetikk og algebra, og med et spesielt fokus på forholdet mellom ren og anvendt matematikk.

Arne Hole er dr.scient i matematikk og førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Oslo i en delt stilling mellom Institutt for lærerutdanning og skoleforskning og Matematisk institutt. Han har utdanning i matematikk og fysikk fra UiO. Han har vært medlem av den norske prosjektgruppen for studien TIMSS 2011 og TIMSS Advanced 2015. Hans forskningsinteresser er bl.a. bruk av matematisk teori i oppgaver innen matematikk og andre fag, samt grunnlagsspørsmål i matematikk og fysikk.
Inger Christin Borge har doktorgrad i matematikk fra University of Oxford og er nå førstelektor ved Matematisk institutt (MI), Universitetet i Oslo (UiO). Hun har tidligere vært ansatt ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO hvor hun underviste på lærerutdanningen og deltok i forskning knyttet til de internasjonale studiene TIMSS og TIMSS Advanced. Hun har også vært gjesteforsker ved ETH i Zürich, postdoktor ved MI og førsteamanuensis ved tidligere Høgskolen i Vestfold. Borge har lang erfaring i å undervise og veilede studenter og skoleelever, lærere og lærerstudenter. Spesielt har hun forelest på begynnerkurset i matematikk ved MI for forserte elever siden høsten 2012. Hun har bred erfaring som forfatter av lærebøker i matematikk på ulike nivåer: videregående skole, bachelornivå på universitet og grunnskolelærerutdanningen. Borge var også leder for Utdanningsdirektoratets ekspertgruppe bak rapporten «Matematikk i norsk skole anno 2014». Hennes faglige interesser er algebra og matematikkdidaktikk, og hun er spesielt opptatt av overgangen fra videregående skole til universitet.
Tor Espen Hagen har sivilingeniørgrad fra Norges Tekniske Høgskole, fakultet for fysikk og matematikk. Han er nå ansatt som lektor i realfag ved Lillestrøm videregående skole. Hagen er blant annet opptatt av variasjon i undervisningen og
oppgaver hvor elevene kan utvikle forskjellige metoder og angrepsvinkler for å øke sin forståelse for matematikkfaget.

Torgeir Onstad er cand.real i matematikk og pensjonert fra stilling som førstelektor i matematikkdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo. Han har utdanning i matematikk og fysikk fra UiO og har vært ansatt på Matematisk institutt som bindeledd mellom fagmiljøet og skolen. Onstad har lang erfaring som lærer i matematikk og naturfag i Norge og Tanzania. Han har vært medlem av den norske prosjektgruppen for flere internasjonale komparative studier. Han har deltatt i flere forskningsprosjekter i samarbeid med universiteter i Afrika, og har særlig interesse for matematikkens historie og etnomatematikk.

Siren Røst Veflingstad har hovedfag og doktorgrad i anvendt matematikk fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Hun er nå ansatt som lektor ved Lillestrøm videregående skole hvor hun underviser i både fellesfag og programfag i matematikk. I tillegg underviser hun matematikk ved studieprogrammet International Baccalaureate. Hun er blant annet opptatt av at elevene skal få rom til å utforske, være muntlig aktive og utvikle god begrepsforståelse.
Ingvill Merete Stedøy har hovedfag fra Universitetet i Oslo, og doktorgrad i matematikk fra NTNU i Trondheim, hvor hun nå er ansatt som førsteamanuensis. Stedøy var den første lederen for Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen fra 2002 til 2009. De siste åtte årene har hun vært lektor ved Lillestrøm videregående skole. Stedøy var medlem av alle læreplangruppene for Kunnskapsløftet og skrevet lærebøker i matematikk for ungdomstrinnet, grunnskolen og videregående. Hennes forsknings- og utviklingsarbeider er knyttet til motivasjon / lysten til å lære, utvikling av elevaktive arbeidsformer, differensiering og formell bruk av matematisk språk.
Marie Vaksvik Draagen har mastergrad i realfagsdidaktikk fra Universitet i Oslo og er nå ansatt som lektor i realfag ved Lillestrøm videregående skole hvor hun underviser i matematikk og naturfag. I mastergradsoppgaven undersøkte hun hvilke muligheter lærebøker i Norge og Singapore gir elevene til å lære derivasjon. Hun er blant annet opptatt av progresjonsspørsmål knyttet til matematikk, praktiske og utforskende oppgaver og relasjonen mellom lærer og elev.