Prioritering og progresjon i skolematematikken av Liv Sissel Grønmo og Arne Hole
Open Access

Prioritering og progresjon i skolematematikken

En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier

Forfatter:

Liv Sissel Grønmo og Arne Hole (red.)

Forfatter: og
Innbinding:
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 340
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202585280
Kategori: Matematikk og Matematikk, realfag og teknologi
Filformater: EPUB, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Matematikk, Matematikk, realfag og teknologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Prioritering og progresjon i skolematematikken

Denne boka presenterer forskningsresultater om matematikk på alle nivåer i skolen (barneskole, ungdomsskole og videregående skole) over de siste 20 årene. Norge har deltatt i internasjonale komparative studier fra 1995 til 2015 i regi av IEA (TIMSS Advanced, TIMSS, TEDS-M) og OECD (PISA). De fleste av disse studiene gjennomføres nå med jevne mellomrom. Sentrale forskningsspørsmål for boka er:

  • Hvilke konsistente forskningsresultater for skolematematikk finner vi, basert på data over 20 år fra alle disse studiene?
  • Hvilke utfordringer har norsk skole hvis elevene skal få den matematiske basiskunnskapen de trenger for videre utdanninger og yrker?

Disse problemstillingene er noe av bakgrunnen for samarbeidet om boka mellom Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo, Lillestrøm videregående skole i Akershus, Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo og Matematikksenteret ved NTNU i Trondheim. Det sentrale i boka er hvordan resultatene fra studiene kan bidra til bedre undervisning i skolen og til å lette overgangen fra videregående skole til høyere utdanning for elevene.

Til toppen

Forfatter(e)
Liv Sissel Grønmo er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Hun har i flere år vært forskningsleder ved ILS og er norsk prosjektleder for flere internasjonale komparative studier av matematikk og naturfag: TIMSS 2003, 2007 og 2011 om matematikk og naturfag i grunnskolen, TIMSS Advanced 2008 om matematikk og fysikk i det siste året av videregående skole, og TEDS-M 2008 om utdanning av matematikklærere. Grønmo har mange års erfaring som lærer og kommunal veileder i matematikk og naturfag, og med bruk av datateknologi i undervisning. Hun har arbeidet med grunn- og videreutdanning av matematikklærere og har holdt en rekke kurs for lærere og skoleledere i Norge samt vitenskapelige foredrag i mange land. Hennes forskningsinteresser er utvikling av matematisk kompetanse med vekt på aritmetikk og algebra, og med et spesielt fokus på forholdet mellom ren og anvendt matematikk.
Arne Hole er dr.scient i matematikk og førsteamanuensis i matematikkdidaktikk
ved Universitetet i Oslo (UiO). Han har utdanning i mate- matikk og
fysikk fra UiO og er ansatt ved samme institusjon i en delt stilling mellom
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning og Matematisk institutt. Hole
har arbeidet med matematikk i lærerutdanningen siden midten av 90-tallet,
først ved Høgskolen i Hedmark, så ved Høgskolen i Oslo og nå ved UiO. Han
har vært medlem av den norske prosjektgruppen for studien TIMSS 2011 om
matematikk og naturfag i grunnskolen og TIMSS Advanced 2015 om matematikk
og fysikk i videregående skole. Han har vært forfatter og medforfatter på flere
bøker knyttet til matematikk i høyere utdanning, særlig rettet mot lærerutdanning.
Hole ledet gruppen som utviklet de nasjonale retningslinjene for matematikk
i grunnskolelærerutdanningen (GLU 1–7 og 5–10) i 2009–10. Han er nå leder
av det nasjonale nettverket for matematikk i lærerutdanningen, og han er
medlem i den internasjonale SMIRC-komiteen med ansvar for utvikling av
oppgaver og rammeverk i matematikk for TIMSS-studiene. Hans forskningsinteresser
er bl.a. bruk av matematisk teori i oppgaver innen matematikk og
andre fag, samt grunnlagsspørsmål i matematikk og fysikk.
Inger Christin Borge har doktorgrad innenfor algebra fra University of Oxford. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Matematisk institutt og som førstelektor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo (UiO). Borge er også ansatt ved Realfagsbiblioteket ved UiO som fagreferent i matematikk og har tidligere vært gjesteforsker ved ETH i Zürich og førsteamanuensis ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Vestfold. Hun er særlig opptatt av å tilrettelegge for en god faglig og pedagogisk overgang fra skole til videre studier samt matematikkformidling.
Tor Espen Hagen har sivilingeniørgrad fra Norges Tekniske Høgskole (NTH),
Fakultet for fysikk og matematikk. Han er nå ansatt som lektor i realfag ved
Lillestrøm videregående skole hvor han underviser i fysikk og matematikk.
Hagen har undervisningserfaring fra ungdomstrinnet og erfaring som sensor
både til skriftlig og muntlig eksamen. Han har også jobbet for bl.a. Statistisk
sentralbyrå. Hagen er blant annet opptatt av variasjon i undervisningen og
oppgaver hvor elevene kan utvikle forskjellige metoder og angrepsvinkler for å
øke sin forståelse for matematikkfaget.
Torgeir Onstad er cand.real i matematikk og pensjonert fra stilling som
førstelektor i matematikkdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning,
Universitetet i Oslo (UiO). Han har utdanning i matematikk og
fysikk fra UiO og har vært ansatt på Matematisk institutt som bindeledd
mellom fagmiljøet og skolen. Onstad har lang erfaring som lærer i matematikk
og naturfag i Norge og Tanzania. Han har vært medlem av den norske
prosjektgruppen for flere internasjonale komparative studier: TIMSS 2007 og
2011 om matematikk og naturfag i grunnskolen, TIMSS Advanced 2008 og
2015 om matematikk og fysikk i videregående skole, og TEDS-M 2008 om
utdanning av lærere i matematikk.

Onstad har holdt en rekke etterutdanningskurs,
gjesteforelesninger og populærvitenskapelige foredrag i Palestina, Tanzania,
Tsjekkia, India, Malaysia og Zambia. Onstad var medlem av den internasjonale
SMIRC-komiteen med ansvar for å utarbeide oppgaver til TIMSS 2015 for
grunnskolen og TIMSS Advanced 2015 for videregående skole. Han har deltatt
i flere forskningsprosjekter i samarbeid med universiteter i Afrika, og har
særlig interesse for matematikkens historie og etnomatematikk.
Siren Røst Veflingstad har hovedfag og doktorgrad i anvendt matematikk fra
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Hun er nå ansatt som
lektor ved Lillestrøm videregående skole hvor hun underviser i både fellesfag
og programfag i matematikk. I tillegg underviser hun matematikk ved studieprogrammet
International Baccalaureate (IB). Hun er blant annet opptatt av at
elevene skal få rom til å utforske, være muntlig aktive og utvikle god begrepsforståelse.
Ingvill Merete Stedøy har hovedfag fra Universitetet i Oslo, og doktorgrad
i matematikk fra NTNU i Trondheim, hvor hun nå er ansatt som førsteamanuensis
ved Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen. Hun har også
tidligere vært ansatt ved NTNU, først som forskningskoordinator for Program
for skoleforskning, deretter som førsteamanuensis ved Institutt for matematiske
fag / Program for lærerutdanning, Stedøy var den første lederen for
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen fra 2002 til 2009.. De siste åtte
årene har hun vært lektor ved Lillestrøm videregående skole hvor hun har
undervist på de fleste matematikkursene. Hun har også undervisningserfaring
fra ungdomstrinnet. Stedøy var medlem av alle læreplangruppene for Kunnskapsløftet.
Stedøy er lærebokforfatter i matematikk for ungdomstrinnet, og
har tidligere skrevet lærebøker for 3. og 4. trinn i grunnskolen og 1. og 2. trinn
i videregående skole. Hennes forsknings- og utviklingsarbeider er knyttet til
motivasjon / lysten til å lære, utvikling av elevaktive arbeidsformer, differensiering
og formell bruk av matematisk språk.
Marie Vaksvik Draagen har mastergrad i realfagsdidaktikk fra Universitet
i Oslo og er nå ansatt som lektor i realfag ved Lillestrøm videregående skole
hvor hun underviser i matematikk og naturfag. I mastergradsoppgaven undersøkte
hun hvilke muligheter lærebøker i Norge og Singapore gir elevene til
å lære derivasjon. Hun er blant annet opptatt av progresjonsspørsmål knyttet
til matematikk, praktiske og utforskende oppgaver og relasjonen mellom lærer
og elev.