Prekenbeskrivelse (Heftet)

Forstå, formidle, forbedre, forkynne

Forfatter:

Rolv Nøtvik Jakobsen og Gunnfrid Ljones Øierud

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 148
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276348309
Kategori: Religion
Fag: Religion
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Prekenbeskrivelse
Prekenbeskrivelse presenterer en arbeidsmåte som egner seg for arbeid med prekener og annen forkynnelse. Boka viser ulike hjelpemidler for å kunne beskrive alt fra språklig form, argumentasjon og framføring til teologi, bibelbruk og prekenen som kommunikativ handling.

Den kristne forkynnelsen skal både sette ord på det som er og skape bilder av det som ennå ikke er. På samme måte har den som beskriver forkynnelse en dobbel oppgave: Å skildre den allerede holdte prekenen på en sann og gjenkjennelig måte og i tillegg framstille den slik at det åpner opp for innsikt og lyst til å lage nye og enda bedre prekener.

Prekenbeskrivelse er skrevet for grunn- og videreutdanning i kirkelig forkynnelse, homiletikk. Boka er nyttig for alle som driver med forkynnelse - som utøvende predikant, veileder, lærer og forsker - og for andre som er interessert i denne formen for religiøs kommunikasjon.

Forfatterne har bakgrunn fra forskning, kursing og undervisning i homiletikk og kommunikasjon.

Til toppen

Forfatter(e)
Rolv Nøtvik Jakobsen har vært ansatt som førsteamanuensis ved Det praktisk-teologiske seminar (PTS) med ansvar for homiletikkundervisninga fra 1997-2009. Han er også medlem av de internasjonale forskernettverkene Academy of Homiletics og Societas Homiletica.
Gunnfrid Ljones Øierud er stipendiat ved Det teologiske fakultet og Det praktisk-teologiske seminar, Universitetet i Oslo. Hun arbeider med retorikk, semiotikk, multimodalitet, resepsjonsteori og ritualkommunikasjon, og har primært forsket på religiøs kommunikasjon. Hennes doktorgradsprosjekt handler om kommunikativt konstruerte deltakerroller i forskjellige typer gudstjenester.