Praktisk pedagogikk (Heftet)

En studentaktiv lærerutdanning

Forfatter:

Toril Risberg (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 144
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202295677
Om utgivelsen Praktisk pedagogikk

Dette er en praksisnær fagbok som er skrevet for dem som skal bli lærere. Forfatterne skriver om studentaktive læringsformer og inviterer til refleksjon over utfordringer i skolehverdagen. Boka egner seg godt til selvstudium, basisgruppe- og seminargruppearbeid.

Du kan blant annet lese om:
• Praktisk problembasert lærerutdanning
• Læringsledelse
• Elevvurdering
• Arbeidsplaner som redskap for tilpasset opplæring
• Tilpasset matematikkopplæring
• Lesing og lesevansker
• Samspill og samspillvansker
• Kontaktlærerrollen
• Etiske utfordringer i læreryrket

Praktisk pedagogikk er en viktig bok for alle som er opptatt av læreryrkets utfordringer og ønsker innblikk i hvordan de kan forstås og mestres.

Til toppen

Anmeldelser av Praktisk pedagogikk
«Hvert kapittel er systematisk didaktisk bygd opp, med tanke på studentenes læring av temaet. Tilnærmingen er studentaktiv og fordrer stor studentaktivitet. Det enkelte kapittelet kan studeres på egenhånd, i studentgrupper eller fungere som oppskrift for lærer. Kapitlene er faktisk så detaljerte at en med boka i hånda kan gjennomføre undervisningsoppleggene, uten egen forberedelse. [...] Boka er svært lett å lese og gir ganske sikkert studentene en god innføring i de temaer som tas opp både som selvstudium og i seminargruppearbeid.»Mary Brekke, Norsk Pedagogisk Tidsskrift 4/2009

Til toppen

Forfatter(e)

Toril Risberg, førstelektor, utdannet cand.philol. (1979) med hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Trondheim. Hun har bred erfaring fra undervisning, planutvikling og ledelse av lærerutdanningenes grunn- og videreutdanningstilbud ved flere høgskoler, og hun har også arbeidet i grunnskole og ved pedagogisk-psykologisk distriktskontor. Hun er nå tilknyttet masterprogrammet i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Bodø og har ledet delprosjektet «Best Practice» i forskningsprosjektet «Praksisrettet veiledning i grunnopplæringen (PVG)».

Jarle Sjøvoll har svensk doktorgrad (PhD) i læring og er professor emiritus med ulike veilednings- og forskningsoppgaver ved Nord universitet. Undervisning og forskning relatert til fleksibel læring, nettbasert veiledning, pedagogisk entreprenørskap, forskningsmetoder med alternative organisasjonsformer innenfor lærerutdanning som interessefelt.
Anne Marit Valle er professor ved Nord universitet. Hennes forskningsinteresser omhandler; språk- og samspillskompetanse, innovasjon og samarbeid mellom lærerutdanning og praksisfelt. Som forfatter av lærebøker har hun også omfattende erfaring som foredragsholderom språkutvikling, forebygging, lesing og lesevansker. Hun har lang fartstid som lærer i grunnskolen og har jobbet som pedagogisk psykologisk rådgiver.