Praktisk norsk for voksne innvandrere

Praktisk norsk 1 og 2 Elevnettsted (Nettsted)

Enkel norsk grammatikk

Forfatter:

Kirsti Mac Donald

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2015
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202503277
Kategori: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Fag: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Varighet: Fram til 31.08.2019
Nivå: Spor 1 - A1, Spor 1 - A2, Spor 1 - B1, Spor 2 - A1, Spor 2 - A2, Spor 2 - B1, Spor 3 - A1, Spor 3 - A2, Spor 3 - B1
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Praktisk norsk 1 og 2 Elevnettsted
Øv mer på nettstedet! Her finner du nettressurser til Praktisk norsk 1 og Praktisk norsk 2. Det er et stort utvalg oppgaver som passer godt til selvstendig arbeid og drill, deltakerne får sjekket svarene og en rekke oppgaver har også lyd.

Nettstedet er gratis og åpent for alle.
Fasit ligger på nettstedet til boka: www.praktisknorsk.cdu.no.

Til toppen

Forfatter(e)
Kirsti Mac Donald har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer. Hun er cand philol med hovedfag i norsk og mellomfag italiensk og litteraturkunnskap i tillegg til lærerutdanning. Hun har skrevet en rekke læreverk og grammatikker.
Praktisk norsk for voksne innvandrere
Praktisk norsk 1 og Praktisk norsk 2 ble grundig revidert i 2013. De to øvingsbøkene i grammatikk kan brukes uavhengig av hverandre. Begge bøkene har et åpent og gratis nettsted med et stort utvalg oppgaver egnet for selvstendig arbeid.