Politisk teori (Heftet)

Utdrag fra Fengselsopptegnelsene

Serie: Cappelens upopulære skrifter 78

Forfatter:

Antonio Gramsci

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 155
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: Quaderni del carcere
Oversatt av: Lima, Geir
Serie: Cappelens upopulære skrifter
Serienummer: 78
ISBN: 9788202699420
Kategori: Historie, religion og filosofi
Fag: Historie, religion og filosofi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Politisk teori

Antonio Gramsci (1891-1937) regnes i dag som en av 1900-tallets viktigste politiske tenkere. Han er særlig kjent for tekstene han skrev i perioden 1929 til 1935, da han satt fengslet som opposisjonell til det fascistiske regimet i Italia.

I dette utvalget fra Gramscis Fengselsopptegnelser presenteres noen av hans mest sentrale tekster om politisk teori, med særlig vekt på hans forståelse av begrepene stat, politisk samfunn, sivilsamfunn og hegemoni. I disse tekstene kommenterer Gramsci filosofihistorien, de intellektuelles rolle i samfunnet og Machiavellis statsvitenskapelige teorier.

Geir Lima har valgt ut og oversatt tekstene, og har også skrevet innledningen til denne utgaven. Helge Hiram Jensen har skrevet etterordet.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Politisk teori

«Det ufullendte i Gramscis tenkning åpner for produktiv bruk av begrepene og perspektivene hans, langt utover den konteksten de er skrevet i. Det betyr imidlertid også at disse begrepene ikke bare er lette å sammenlikne med, med også lette å redusere til eller å forveksle med beslektede teoritradisjoner. Dermed er det svært prisverdig at noen av Gramscis originaltekster nå har blitt tilgjengelige også på norsk, og i en oversettelse som for det meste framstår som svært stødig.»

Remi Nilsen, Agora 4/2022

«Utgivelsen gir oss mulighet til å stifte nytt bekjentskap med en av 1900-tallets viktigste marxistiske tenkere. Og dessuten: utforske Gramscis relevans i dag.»

Jostein Jakobsen, salongen.no 19. juni 2021Les hele anmeldelsen

Årets beste bøker 2020 11.12.2020

«Det er noen få teoretikere som ikke ser ut til å gå ut på dato, Gramsci er en av dem. Spesielt sentral blir han i vår tid hvor venstresiden ikke bare er svekket men ser ut til å ha mistet en substansiell selvforståelse som forankret i arbeiderklassens anliggender. Gramsci setter skapet på plass og gir oss, i eksemplarisk form, begreper å jobbe – ofte helt konkret – videre med. Hans definisjon av intellektuelle, for eksempel, burde være obligatorisk lesning for enhver som lever av å tenke og skrive i dag. Det er ikke alle som tenker, som Gramsci, at klassebevissthet er en naturlig del av intellektuelles identitet. Det burde vi kanskje gjøre i større grad?»

Kjetil Røed, Vårt land

Til toppen

Bøker i serien