Politisk integrering (Heftet)

Innvandrerorganisasjoner som skoler i demokrati og byråkrati

Forfatter:

Marianne Takle

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 192
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202432263
Kategori: Statsvitenskap , Sosiologi og Samfunnsfag
Fag: Samfunnsfag, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Politisk integrering

Vår tids integreringsdebatt dreier seg i stor grad om kultur. I denne boka hevder Marianne Takle at debatten bør konsentrere seg mer om politisk integrering. Man kan ikke kreve at personer med minoritetsbakgrunn overtar majoritetens kulturelle verdier, men man kan kreve at de tilpasser seg landets demokratiske prosesser. Dette kan blant annet skje gjennom innvandrerorganisasjoner.

Samtidig er innvandrerorganisasjoners rolle i integreringsprosessen et kontroversielt tema. Mange mener at organisasjonene lukker medlemmene inne i etniske og nasjonale grupper. Forfatteren viser at bildet er sammensatt, og at det er viktig å utvikle en mer finmasket teoretisk forståelse av hva integreringsprosessen innebærer. Denne boka reiser derfor spørsmål som:

  • Hva er politisk integrering?
  • Hva er politisk representasjon?
  • Hva er transnasjonalisme og kosmopolitanisme?
  • Driver norske myndigheter multikulturell politikk?
  • Kan innvandrerorganisasjoner være skoler i demokrati?
  • Er innvandrerorganisasjoner skoler i byråkrati?
  • Er administrasjon en form for kultur?

Politisk integrering er aktuell for studenter, forskere og andre som er opptatt av innvandringsspørsmål, integrasjon og politisk kultur.

Til toppen

Andre utgaver

Politisk integrering
Bokmål Ebok 2015

Andre aktuelle titler

Anmeldelser av Politisk integrering
«... there are few books in the market that provide such a strong analysis of the interactions between local migrant organisations and the municipal authorities. On top of that, it is well written and highly informative. In short, it is a must-read for anyone interested in migrant organisations and/or political integration.»Margaretha A. van Es, Nordic Journal of Migration Research 2015
«Det er allerede antydet, men det må sies høyt. Dette er en svært god bok om politisk integrering. På kun 173 sider tekst drøftes svært mange viktige teoretiske, empiriske og forskningsmessige spørsmål. Forfatteren gjennomfører innsiktsfulle analyser og viser bred kjennskap til de mange debattene som hun bygger på. Boka har legitime avgrensninger, men omfatter likevel svært sentrale og viktige deler av tematikken. Teksten er godt organisert, først og fremst gjennom de innledende spørsmålene og dernest gjennom underspørsmål i de enkelte kapitlene som følges opp med litt teori og gode drøftinger. Språket er godt og lett å følge for mange lesere som kan ha interesser av spørsmålene som reises.»Trond Solhaug, Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 4/2014
«Takles bok passer for folk i byråkratiet som vil lære mer om hvordan de kan inkludere flere innvandrere i politikken og samfunnet. Den passer også dem som studerer fag som sosialantropologi, statsvitenskap, samfunnsfag, og ellers alle som er interessert i å lære mer om politisk integrering og hva politisk integrasjon er. Denne boken anbefales fordi den forklarer hvordan integreringen i Norge fungerer politisk i dag. Og hvordan man kan snu debatten over på hvordan vi kan lære opp folk som kommer til Norge om byråkratiet og politikken.»Rakia Bihi, Samora desember 2015

Til toppen

Forfatter(e)
Marianne Takle er statsviter (dr.polit.) og forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Høgskolen i Oslo og Akershus. Hennes forskning har dreid seg om forholdet mellom politisk administrasjon, kultur og politisk fellesskapsoppfatning. Hun har skrevet flere bøker og artikler om innvandrings- og integreringspolitikk i europeiske land, demokratisk legitimitet og det nasjonales rolle i politiske fellesskap.