Politikk og makt | Politikk og menneskerettigher

Politikk og makt Elevnettsted (2018) (Nettsted)

Politikk og menneskerettigheter

Forfatter:

Axel J. Mellbye og Karl-Eirik Kval

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2018
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202604530
Kategori: Politikk og menneskerettigheter
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Politikk og menneskerettigheter
Varighet: Fram til 31.08.2021
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Politikk og makt Elevnettsted (2018)
Politikk og makt Elevnettsted er gratis og åpent for eleven. Nettstedet til utgaven i 2018 er nytt og oppdatert.

Her finner elevene aktuelle saker og utdypende bakgrunnsstoff. Det er også ulike typer oppgaver og sammendrag av kapitlene og en begrepsbank med definisjoner og forklaringer.

Til toppen

Forfatter(e)
Axel J. Mellbye er cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han har undervist i ulike samfunnsfag og historie ved Wang i Oslo siden 1994. Han har også arbeidet som journalist.
Karl-Eirik Kval er cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han underviser i samfunnskunnskap og norsk ved Blinderen videregående skole. Han har bakgrunn som journalist og har forsket på innvandrere og valgdeltakelse (Institutt for samfunnsforskning).
Politikk og makt | Politikk og menneskerettigher
Politikk og makt er grundig oppdatert og revidert i 2018. Det er også gjort visuelle og pedagogiske endringer. Elev- og lærernettstedet er grundig revidert i 2018.