Politikk og makt

Politikk og makt (2018) Unibok (Nettsted)

Politikk og menneskerettigheter

Forfatter:

Axel J. Mellbye og Karl-Eirik Kval

Legg i ønskeliste

Klar til bruk: 01.10.2018
Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2018
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202599881
Kategori: Politikk og menneskerettigheter
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Politikk og menneskerettigheter
Varighet: Fram til 31.08.2019
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Politikk og makt (2018) Unibok
Politikk og makt Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format.Poltikk og makt er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene til programfaget politikk og menneskerettigheter i videregående skole. Til læreverket følger det også egne nettressurser med oppgaver og fordypning, se politikkogmakt.cdu.no.
En Unibok kan brukes på alle digitale flater og tilpasser seg skjermstørrelsen den leses på. Brukervennlighet, tilgjengelighet og gode studietekniske verktøy bidrar til at eleven kan jobbe godt med lærestoffet på skolen og hjemme.
Dette formatet gir eleven store fordeler, som oppslag på ord direkte i teksten, gode notat- og søkefunksjoner, tekst-til-talefunksjon av pedagogisk verdi for lesesvake elever, hvor man kan følge teksten samtidig som den leses opp.
Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på cdu.no.

Til toppen

Forfatter(e)
Karl-Eirik Kval er cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han underviser i samfunnskunnskap og norsk ved Fagerborg videregående skole. Han har bakgrunn som journalist og har forsket på innvandrere og valgdeltakelse (Institutt for samfunnsforskning).
Politikk og makt
Politikk og makt er grundig oppdatert og revidert i 2018. Det er også gjort visuelle og pedagogiske endringer. Elev- og lærernettstedet er grundig revidert i 2018.