Politikk og makt (2018) Brettbok av Karl-Eirik Kval og Axel J. Mellbye (Nettsted)
product-metadata.product-detail.tabletBook

Politikk og makt | Politikk og menneskerettigheter

Politikk og makt (2018) Brettbok (Nettsted)

Politikk og menneskerettigheter

Forfatter:

Axel J. Mellbye og Karl-Eirik Kval

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2018
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202600532
Kategori: Politikk og menneskerettigheter
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Politikk og menneskerettigheter
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Politikk og makt (2018) Brettbok

Politikk og makt Brettbok er en digital utgave av læreboka i PDF-format.

Politikk og makt er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene til programfaget politikk og menneskerettigheter i videregående skole. Til læreverket følger det også egne nettressurser med oppgaver og fordypning: se politikkogmakt.cdu.no.

I Brettboka kan eleven kan gjøre egne notater, markere tekst, lage egne figurer og gjøre søk i teksten. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Brettbok-utgaven kan kjøpes av skoler på www.brettboka.no. Last ned Brettboka-appen for å komme i gang, eller se prøvekapitler her: http://brettboka.no/apps.

Til toppen

Forfatter(e)

Karl-Eirik Kval er cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han underviser i samfunnskunnskap og norsk ved Blinderen videregående skole. Han har bakgrunn som journalist og har forsket på innvandrere og valgdeltakelse (Institutt for samfunnsforskning).

Axel J. Mellbye er cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han har undervist i ulike samfunnsfag og historie ved Wang i Oslo siden 1994. Han har også arbeidet som journalist.

Politikk og makt | Politikk og menneskerettigheter
Politikk og makt er grundig oppdatert og revidert i 2018. Det er også gjort visuelle og pedagogiske endringer. Elev- og lærernettstedet er grundig revidert i 2018.