Poeng, penger og politikk (Heftet)

Et institusjonelt perspektiv på idrettsledelse

Forfatter:

Hallgeir Gammelsæter

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 296
Illustratør: Olsen, Ove
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202520885
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag og Organisasjon og ledelse
Fag: Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Poeng, penger og politikk

De fleste har et forhold til idrett. For mange er det lidenskap, som aktiv, støttespiller eller som tilskuer. Med seirenes euforiske høydepunkt og fortvilelsens dype daler som trofaste følgesvenner. For andre er idrett et middel til samfunnsbyggende arbeid av ulik art, gjerne gjennom mobilisering av ildsjeler og frivillige organisasjoner. For atter andre er det er en industri og et utstillingsvindu for produkter, brands, byer og nasjoner. Fra den oppslukende kampen på idrettsarenaen går det en linje til mer alvorlige konkurranser der investeringer, markedsandeler og profitt står på spill.

I denne boken ser vi idretten fra alle disse ulike utgangspunktene, og vi holder dem opp mot hverandre. Vi retter søkelyset på hvordan idretten er organisert, og hvordan ulike måter å organisere idrett på kan ses på som en kamp om hvordan idretten skal forstås og i hvilken retning den går. Har idretten fremdeles noe ekte ved seg, eller er den allerede korrumpert av juks og grådighet?

Samtidig som boken er en analyse av idrettens organisasjoner både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, stimulerer den på en lettfattelig måte leseren til egen refleksjon og analyse. Denne boken bør derfor leses av alle som arbeider med idrett, og særlig idrettsledere, og av idrettsstudenter som er opptatt av sammenhengene mellom idrett som aktivitet og måten idretten organiseres på.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Hallgeir Gammelsæter er professor i samfunnsendring, organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk, og rektor samme sted. Han er dr.polit. fra Universitetet i Bergen, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Gammelsæter har de siste 15 årene arbeidet med fagfeltet sport management, og var sentral i etableringen av sport mangement-studiet ved Høgskolen i Molde i 2004. Gammelsæter var i flere år medlem i styret i European Sport Management Association, og er fremdeles en av flere redaktører i European Sport Mangement Quarterly. Han har publisert flere artikler i internasjonale tidsskrift og gitt ut flere bøker.