Perspektiver på samfunnssikkerhet (Ebok)

Forfatter:

Engen, Kruke, Lindøe, Olsen, Olsen og Pettersen

Forfatter: , , , , og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2021
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 4.64 MB
Filformat: EPUB3
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202670481
Kategori: Etikk og Organisasjon og ledelse
Fag: Etikk, Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Perspektiver på samfunnssikkerhet

Det norske samfunnet står overfor trusler fra nye og uventede hold. Trusler som klimaendringer, pandemier, terror og multiresistente bakterier gjør det nødvendig for offentlige og private aktører på ulike nivåer i samfunnet å planlegge og iverksette tiltak og øke beredskapen. I denne andre utgaven av Perspektiver på samfunnssikkerhet er det tatt hensyn til at samfunnsutviklingen i økende grad er preget av digitale teknologier og konsekvenser av klimaendringene.

Boken dekker følgende temaer: Risiko og sikkerhet i samfunnsvitenskapelig teori - Risiko og politiske beslutningsprosesser - Sikkerhetsstyring og kontroll - Sårbarhet, teknologi og organisasjon - Beredskap, kriser og krisehåndtering - Ledelsesverktøy i risikostyring - Klimarisiko - Digitalisering og samfunnssikkerhet.

Perspektiver på samfunnssikkerhet gir et godt grunnlag for å forstå og reflektere over hendelser og handlinger som kan true infrastruktur og sentrale funksjoner i samfunnet. Boken er et læreverk for bachelor- og masterstudenter. Den retter seg også mot ledere og ansatte innen privat og offentlig sektor og andre som ønsker å bli oppdatert innenfor et spennende teori- og praksisfelt i hurtig utvikling.

Til toppen

Forfatter(e)

Ole Andreas Hegland Engen (f. 1965) er professor i samfunnssikkerhet på Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging ved Universitetet i Stavanger. Han er utdannet cand.polit. (samfunnsøkonomi) ved Universitetet i Oslo (1991) og dr.polit. (sosiologi) ved Universitetet i Bergen (2002). Han har i flere år arbeidet med teoretiske og anvendte problemstillinger knyttet til risiko og regulering av store teknologiske systemer, og ledet flere store forskningsprosjekter om risikoregulering av petroleumsvirksomheten, luftfarten og maritim næring.

Kenneth A. Pettersen Gould (f. 1977) er førsteamanuensis i samfunnssikkerhet på Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging ved Universitetet i Stavanger (UiS). Han er utdannet Master i samfunnssikkerhet ved UiS (2003) og har en ph.d. i risikostyring og samfunnssikkerhet fra UiS (2008). Han har i flere år arbeidet som sikkerhetsforsker, med organisatoriske betingelser for høy pålitelighet og risikostyring som spesialfelt.

Bjørn Ivar Kruke (f. 1966) er professor i samfunnssikkerhet på Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, Universitetet i Stavanger. Han har doktorgrad fra UiS (2010) på emnet koordinering av krisehåndtering ved humanitære kriser. Kruke har 16 års erfaring fra det norske forsvaret og er medlem av EUs samordningsmekanisme for sivil beredskap. Hans forskningsinteresser er beredskap, kriser og krisehåndtering samt samfunnssikkerhet. Han har engasjert seg spesielt i befolkningens rolle som beredskapsressurs ved rask utvikling av kriser.

Preben Hempel Lindøe (f. 1944) er professor emeritus ved Universitetet i Stavanger innenfor fagområdet samfunnssikkerhet. Han har doktorgrad fra NTNU (1992) om innføring av internkontrollreformen i landbasert virksomhet. I mange år har han arbeidet med teoretiske, metodiske og praktiske problemstillinger innenfor arbeidsliv, arbeidsmiljø, sikkerhetsregulering og sikkerhetsstyring. Han har skrevet en rekke bøker og artikler innenfor disse fagområdene.

Kjell Harald Olsen (f. 1949) er professor emeritus i samfunnssikkerhet ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging. Han har doktorgrad fra NTNU og har spesielt forsket innen fagområdet samfunnsplanlegging og sikkerhet. Planleggings- og beslutningsteori har vært sentralt i hans forskning. Olsen har også gjort flere studier av forsøks- og reformvirksomhet i offentlig sektor. Han har gitt ut flere bøker og bokartikler innen dette området.

Odd Einar Olsen (f. 1954) er professor i samfunnssikkerhet på Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging ved Universitetet i Stavanger. Han har doktorgrad fra NTNU (1996) om teknologioverføring fra Skandinavia til Øst-Afrika. Han har i 30 år jobbet i forskjellige land i Afrika, Midt-Østen og Asia med krisehåndtering, nødhjelp og utviklingsprosjekter. I tillegg har Olsen jobbet med innovasjon, regional næringsutvikling og planlegging i Norge. Han har skrevet en rekke artikler og bokbidrag om ulike temaer.