Perspektiver på samfunnssikkerhet (Heftet)

Forfatter:

Engen, Kruke, Lindøe, Olsen, Olsen og Pettersen

Forfatter: , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 424
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202434946
Kategori: Etikk og Organisasjon og ledelse
Fag: Etikk, Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Perspektiver på samfunnssikkerhet

Det norske samfunnet står overfor trusler fra nye og uventede hold. Truslene gjør det nødvendig for aktører på ulike nivåer å planlegge og iverksette tiltak og økt beredskap. Perspektiver på samfunnssikkerhet gir et godt grunnlag for å forstå og reflektere over hendelser og handlinger som kan true infrastruktur og sentrale funksjoner i samfunnet.

Boken dekker blant annet følgende temaer:

 • Risiko og sikkerhet i samfunnsvitenskapelig teori
 • Risiko og politiske beslutningsprosesser
 • Sikkerhetsstyring og kontroll
 • Sårbarhet, teknologi og organisasjon
 • Beredskap, kriser og krisehåndtering
 • Ledelsesverktøy i risikostyring
 • Paradokser og dilemmaer i samfunnssikkerhet
Perspektiver på samfunnssikkerhet er et læreverk for bachelor- og masterstudenter. Den retter seg også mot ledere og ansatte innen privat og offentlig sektor og andre som ønsker å bli oppdatert innenfor et spennende teori- og praksisfelt i hurtig utvikling.

Til toppen

Andre aktuelle titler

 • Ansvarlig og lønnsom

  Strategier for ansvarlige forretningsmodeller

  Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen

  Heftet
 • Etikk

  Teori og praksis

  Siri Granum Carson og Norunn Kosberg

  Heftet
Forfatter(e)

Ole Andreas Engen (f. 1965) er professor i samfunnssikkerhet på SEROS ved Universitetet i Stavanger og seniorforsker ved IRIS. Han er utdannet cand.polit. (samfunnsøkonomi) ved Universitetet i Oslo (1991) og dr.polit. (sosiologi) ved Universitetet i Bergen (2002). Han har i flere år arbeidet med teoretiske og anvendte problemstillinger knyttet til risiko og regulering av store teknologiske systemer, og ledet flere store forskningsprosjekter om risikoregulering av petroleumsvirksomheten, luftfarten og maritim næring.

Bjørn Ivar Kruke (f.1966) er førsteamanuensis i samfunnssikkerhet på SEROS ved UiS. Han har doktorgrad fra UiS (2010) på emnet koordinering av krisehåndtering ved humanitære kriser. Kruke har 16 års erfaring fra det norske forsvaret og er medlem av EUs samordningsmekanisme for sivil beredskap. Hans forskningsinteresser er beredskap, kriser og krisehåndtering samt samfunnssikkerhet. Han har engasjert seg spesielt i befolkningens rolle som beredskapsressurs ved rask utvikling av kriser.

Preben Hempel Lindøe (f. 1944) er professor emeritus ved UiS innenfor fagområdet samfunnssikkerhet. Han har doktorgrad fra NTNU (1992) om innføring av internkontrollreformen i landbasert virksomhet. I mange år har han arbeidet med teoretiske, metodiske og praktiske problemstillinger innenfor arbeidsliv, arbeidsmiljø, sikkerhetsregulering og sikkerhetsstyring. Han har skrevet en rekke bøker og artikler innenfor disse fagområdene.

Kjell Harald Olsen (f.1949) er professor i samfunnssikkerhet ved SEROS ved UiS. Han har doktorgrad fra NTNU og har spesielt forsket innen fagområdet samfunnsplanlegging og sikkerhet. Planlegging- og beslutningsteori har vært sentral i hans forskning. Olsen har også gjort flere studier av forsøks- og reformvirksomhet i offentlig sektor. Han har gitt ut flere bøker og bokartikler innen dette området.

Odd Einar Olsen (f. 1954) er professor i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Han har doktorgrad fra NTNU (1996) om teknologioverføring fra Skandinavia til Øst-Afrika. Han har i 30 år jobbet i forskjellige land i Afrika, Midt-Østen og Asia med krisehåndtering, nødhjelp og utviklingsprosjekter. I tillegg har Olsen jobbet med innovasjon, regional næringsutvikling og planlegging i Norge. Han har skrevet en rekke artikler og bokbidrag om ulike temaer.

Kenneth A. Pettersen (f.1977) er førsteamanuensis i samfunnssikkerhet på SEROS ved UiS. Han er utdannet master i samfunnssikkerhet ved UiS (2003) og har en PhD i Risikostyring og samfunnssikkerhet fra UiS (2008). Han har i flere år arbeidet som sikkerhetsforsker, med organisatoriske betingelser for høy pålitelighet og risikostyring som spesialfelt.