Personer med demens (Heftet)

Møte og samhandling

Forfatter:

Anne Marie Mork Rokstad og Kari Lislerud Smebye (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 360
Forlag: Akribe
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788279501077
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Personer med demens

I Demensplan 2015 «Den gode dagen» framgår det at kompetanseutvikling hos personalet i
demensomsorgen er et viktig offentlig satsingsområde. Personer med demens er et bidrag for å imøtekomme behovet for kunnskap på området.

Boka legger vekt på en personsentrert tilnærming i omsorgen for personer med demens, enten den det gjelder er yngre, eldre eller har en utviklingshemming.

Sentrale temaer i boka:

  • kommunikasjon
  • miljøbehandling
  • utfordrende atferd
  • samarbeid med pårørende
  • veiledning av personalet
  • etiske, juridiske og faglige utfordringer

Historien om Anna
Gjennom hele boka følger vi Anna og utviklingen av hennes demenssykdom. Historien gir et godt innblikk i hvordan det oppleves for både personen med demens og de pårørende å få og leve med en slik diagnose. Annas møter med omgivelsene, erfaringer og følelser blir gjengitt på en varm og innsiktsfull måte.

Personer med demens er først og fremst skrevet for studenter innenfor demensomsorg, eldreomsorg og psykisk helsearbeid. Pårørende og pasienter vil imidlertid ha stor nytte av å lese boken fordi den på en god måte berører aktuelle temaer og problemstillinger som oppstår i forhold til denne pasientgruppen.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Anne Marie Mork Rokstad er professor ved Høgskolen i Molde og seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Hun er utdannet sykepleier og har en ph.d. på temaet implementering av personsentrert demensomsorg i sykehjem. Rokstad har arbeidet både som psykiatrisk sykepleier og som leder innen alderspsykiatri ved Molde sykehus.
Kari Lislerud Smebye er førsteamanuensis ved Lovisenberg diakonale høgskole. Hun er utdannet sykepleier og har en ph.d. på temaet brukermedvirkning i demensomsorgen. Smebye har arbeidserfaring både fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten og tilsynsmyndigheten. Hun har vært engasjert i utvikling av sykepleierutdanning, faglitteratur og frivillig arbeid.
Torhild Holthe er forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og ph.d.-stipendiat ved OsloMet – Storbyuniversitetet, der temaet for doktorgraden er eldres hverdagsliv i en omsorgsbolig og brukermedvirkning i teknologiutvikling. Holthe er ergoterapeut med mastergrad (MSc). Hun har arbeidet med demensutredning i spesialisthelsetjenesten og med fagutvikling og forskning relatert til tilrettelegging.
Lasse Johnsen er juridisk spesialrådgiver i Fredrikstad kommune, seksjon for helse- og velferd. Han er utdannet jurist fra universitet i Oslo og har arbeidet med norsk helse- og omsorgsrett i hele sin yrkesaktive karriere. Johnsen har arbeidserfaring fra tilsynsmyndigheten (Helsetilsynet og fylkesmannen), hvor han blant annet har arbeidet med klage- og tilsynssaker og har vært revisjonsleder i et stort antall systemrevisjoner. Han har videre arbeidet som høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold.
Frode Kibsgaard Larsen er spesialrådgiver/stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Han er utdannet vernepleier og tar sin doktorgrad på temaet Downs syndrom og demens. Kibsgaard Larsen har erfaring både fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten og fra spesialisthelsetjenesten. Han er engasjert i utvikling av utdanningsprogrammer, faglitteratur og diagnose- og oppfølgingssystemer.
Marianne Munch er geriatrisk sykepleier og har en master i kliniske hjelperelasjoner. Hun er sertifisert Marte Meo-supervisor og en sentral person i implementeringen av Marte Meo-metoden i demensfeltet i Norge. Munch har vært spesialrådgiver ved NKS Olaviken alderspsykiatrisk sykehus. Nå er hun pensjonist, men fortsetter å utdanne Marte Meo-veiledere og -supervisorer.
Kjersti Wogn-Henriksen er spesialist i klinisk psykologi med variert erfaring fra allmenpsykiatri, familievern og alderspsykiatri. Hun har vært opptatt av brukerperspektiv og selvopplevelse hos personer med demens. Hennes ph.d.-avhandling fra 2011 var en fenomenologiske studie av hvordan en gruppe mennesker med tidligdebuterende demens opplevde sin sykdom og hverdag.