Personer med demens (Heftet)

Møte og samhandling

Forfatter:

Anne Marie Mork Rokstad og Kari Lislerud Smebye (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 360
Forlag: Akribe
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788279501077
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Personer med demens

I Demensplan 2015 «Den gode dagen» framgår det at kompetanseutvikling hos personalet i
demensomsorgen er et viktig offentlig satsingsområde. Personer med demens er et bidrag for å imøtekomme behovet for kunnskap på området.

Boka legger vekt på en personsentrert tilnærming i omsorgen for personer med demens, enten den det gjelder er yngre, eldre eller har en utviklingshemming.

Sentrale temaer i boka:

  • kommunikasjon
  • miljøbehandling
  • utfordrende atferd
  • samarbeid med pårørende
  • veiledning av personalet
  • etiske, juridiske og faglige utfordringer

Historien om Anna
Gjennom hele boka følger vi Anna og utviklingen av hennes demenssykdom. Historien gir et godt innblikk i hvordan det oppleves for både personen med demens og de pårørende å få og leve med en slik diagnose. Annas møter med omgivelsene, erfaringer og følelser blir gjengitt på en varm og innsiktsfull måte.

Personer med demens er først og fremst skrevet for studenter innenfor demensomsorg, eldreomsorg og psykisk helsearbeid. Pårørende og pasienter vil imidlertid ha stor nytte av å lese boken fordi den på en god måte berører aktuelle temaer og problemstillinger som oppstår i forhold til denne pasientgruppen.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Anne Marie Mork Rokstad er utdannet sykepleier med tilleggsutdanning i psykiatri og master i helse- og sosialfag.

Hun har arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten ved alderspsykiatrisk døgnenhet og fra poliklinikk. Rokstad er nå ansatt som stipendiat ved Nasjonalt kompetansesenter for demens. Hun har vært leder for utviklingsprosjekter knyttet til utredning og behandling av utfordrende atferd hos personer med demens, og har i den forbindelse bidratt både som foreleser og ved utgivelser av faglitteratur. Hun er koordinator for utviklingsprogram om miljøbehandling i demensomsorgen i regi av Demensplan 2015 og er engasjert i forskning om implementering av personsentrert demensomsorg i sykehjem.
Kari Lislerud Smebye er utdannet sykepleier med tilleggsutdanning i pedagogikk og sosiologi.

Hun har arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten og er i dag høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold. Smebye har vært ansatt hos Fylkesmannen og Fylkeslegen i Østfold, hvor hun blant annet var prosjektleder for Handlingsplan for eldreomsorgen og har hatt rådgivning og tilsyn som sentrale oppgaver. Hennes engasjement i frivillig arbeid for familier til personer med demens har gitt henne innsikt i og forståelse for de pårørendes situasjon. Hun er aktivt engasjert i utdanningen av sykepleiere og i videre- og etterutdanningen av personell til eldreomsorgen, og har i den forbindelse vært medforfatter på flere fagbøker.
Torhild Holthe er utdannet ergoterapeut med videreutdanning i forebyggende og helsefremmende arbeid, prosjektledelse, sosiologi og Master of Science
Lasse Johnsen er utdannet jurist ved universitet i Oslo og har tilleggsutdanning innen pedagogikk og innen organisasjon og ledelse.
Frode Kibsgaard Larsen er utdannet vernepleier med videreutdanning i aldring og psykiatri og tar nå en mastergrad.
Marianne Munch er utdannet sykepleier med tilleggsutdanning i aldring og eldreomsorg. Hun er i tillegg utdannet Lic Marte Meo supervisor og har en mastergrad i kliniske hjelperelasjoner med tema "Motstand og samarbeid i morgenstell av personer med demens".
Kjersti Wogn-Henriksen er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og er spesialist i klinisk psykologi. Hun er ansatt som sjefspsykolog ved Alderspsykiatrisk enhet, Molde sykehus, og er stipendiat ved NTNU. Wogn-Henriksen har yrkeserfaring fra habilitering, allmennpsykiatri og familievern og har jobbet med alderspsykiatri i 25 år. I årene 1994–1996 var hun prosjektleder i
Sosial- og helsedepartementets Utviklingsprogram om aldersdemens. Hun har skrevet boka Siden blir det vel verre? Nærbilder av mennesker med demens infobanken (nå Aldring og helse), 1997), og er medforfatter i flere lærebøker og antologier. Wogn-Henriksen er nestleder i Rådet for demens, Nasjonalforeningen for folkehelsen, og underviser ved universiteter og høgskoler.