Pareto samfunnsøkonomi

Pareto Elevnettsted (2012) (Nettsted)

Gratis fagnettsted for elever

Forfatter:

Steinar Holden

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2012
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202431471
Kategori: Samfunnsøkonomi 2 og Samfunnsøkonomi 1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Samfunnsøkonomi 1, Samfunnsøkonomi 2
Varighet: Fram til 31.08.2019
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Pareto Elevnettsted (2012)

Paretos elevnettsted er gratis og krever ingen innlogging. Her er det utfyllende fagstoff, interaktive oppgaver og kildeoppgaver. En begrepsbank for hele verket og til hvert kapittel har definisjoner og forklaringer til begrepene i faget. Til hvert kapittel er det lydbokfiler av lærebokteksten.

Til Pareto 1 finner de eksempler på muntlig eksamen, til Pareto 2 finnes eksempler på eksamensbesvarelser.

Til toppen

Forfatter(e)
Steinar Holden er professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Holden har forelest i makroøkonomi gjennom mange år, særlig i innføringskurs, men også på masternivå. Holden har omfattende publisering innen anerkjente internasjonale tidsskrifter, særlig innen områdene arbeidsmarked, lønnsdannelse og makroøkonomi, og han har ledet tre offentlige utvalg knyttet til lønnsdannelse og konkurranseevne. Han har også skrevet et læreverk i samfunnsøkonomi for videregående skole bestående av bøkene Pareto 1 og Pareto 2, med tilhørende nettressurser. Holden vant i 2014 Cappelen Damm Akademisk sitt Faglitterære forfatterstipend for prosjektet Innføring i makroøkonomi.
Pareto samfunnsøkonomi

Pareto er et faglig solid og helthetlig læreverk til programfaget samfunnsøkonomi i videregående skole. Pareto 1 og Pareto 2 er gjennomgående oppdatert og revidert på alle områder i utgavene fra 2018.