Pareto 2 Unibok (LK20) av Steinar Holden (Nettsted)
Unibok

Pareto 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Pareto 2 Unibok (LK20) (Nettsted)

Digital lærebok samfunnsøkonomi 2

Forfatter:

Steinar Holden

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2022
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202740207
Kategori: Samfunnsøkonomi 2
Læreplan: Fagfornyelsen
Lisenstype: Enkeltlisens
Fag: Samfunnsøkonomi 2
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg3
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Pareto 2 Unibok (LK20)

Pareto 2 Unibok (LK20) er den digitale utgaven av læreboka til samfunnsøkonomi 2 i et brukervennlig format med verktøy som støtter opp under elevenes leseforståelse.

I læreverket Pareto kontekstualiseres sentral økonomisk teori gjennom oppdaterte eksempler fra nasjonal- og internasjonal politikk og samfunnsliv. Slik får elevene et godt faglig fundament og utgangspunkt for å forstå for hvordan økonomisk teori kan anvendes på reelle problemstillinger i samfunnet. Utforsking i samfunnsøkonomi handler om å bruke teori, statistikk og kunnskap om dagsaktuelle hendelser til å drøfte sentrale økonomiske utfordringer, og elevene må kunne veie mange hensyn mot hverandre. Oppgavene i Pareto lar elevene trene på å bruke ulike verktøy for å finne svar.

I Pareto får elevene en grundig innføring i hvordan økonomifaget er sentralt for de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Til læreverket følger det egne digitale ressurser for elev og lærer med oppgaver og fordypning og støtte til undervisningen, se www.pareto.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese boka på alle digitale flater – også mobil. Unibok er enkel å bruke og har flere gode verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka. At elevene kan arbeide godt med teksten samtidig som de leser på digitale flater er viktig for elevenes leseforståelse viser internasjonal forskning.

En egen tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. Søkefunksjonen er god og tilgjengeliggjør fagstoffet for elevene når de skal løse oppgaver. Det er enkelt å notere og markere i teksten og sentrale fagbegreper er markert og har egne oppslag i teksten. Cappelen Damms bokmål og nynorsk ordbok er innebygd i uniboka.

Les mer på læreverket Pareto 1 og 2 til LK20 på cdu.no.

Til toppen

Forfatter(e)

Steinar Holden er professor og instituttleder ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Holden har forelest i makroøkonomi gjennom mange år, særlig i innføringskurs, men også på masternivå. Han har lang erfaring fra forskning og undervisning, og som leder for flere ekspertgrupper og offentlige utvalg, deriblant Holden-utvalget, som har hatt som mandat å se på de samfunnsøkonomiske effektene av Covid-19-pandemien. Forfatteren er en engasjert fagperson, med arbeidsmarkedsøkonomi og lønnsfastsettelse som viktigste arbeidsfelt. Holden har skrevet læreverket Pareto for programfaget samfunnsøknomi i videregående skole, boka Makroøkonomi (2016), og han vant i 2014 Cappelen Damm Akademisk sitt Faglitterære forfatterstipend.

Pareto 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)
Pareto er et inspirerende læreverk til programfaget samfunnsøkonomi i videregående skole og læreplanen LK20 i fagfornyelsen. Læreverket Pareto presenterer sentral økonomisk teori i en virkelighetsnær kontekst.