Pareto samfunnsøkonomi

Pareto 2 Lærernettsted (Nettsted)

Samfunnsøkonomi Vg3

Forfatter:

Steinar Holden

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2013
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202420512
Kategori: Samfunnsøkonomi 2 og Samfunnsøkonomi 1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Samfunnsøkonomi 1, Samfunnsøkonomi 2
Varighet: Fram til 31.08.2019
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Pareto 2 Lærernettsted

Lærernettstedet er gratis, men krever innlogging. Her er det eksempler på tidligere eksamensbesvarelser og –oppgaver og evalueringskriterier for skriftlig og muntlig eksamen. Læreren finner også løsningsforslag til oppgavene i bøkene, PP-presentasjoner og figurer til bruk i egne presentasjoner.

Lærersidene er passordbelagt: SLIK GJØR DU!

  • Logg inn med Feide eller annen bruker om du ikke har Feide-id
  • Kjøp lærerlisensen til kr 0,-
  • Logg inn til lærerressursen direkte fra Pareto eller via "Min side" på cdu.no

Til toppen

Forfatter(e)
Steinar Holden er professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Holden har forelest i makroøkonomi gjennom mange år, særlig i innføringskurs, men også på masternivå. Holden har omfattende publisering innen anerkjente internasjonale tidsskrifter, særlig innen områdene arbeidsmarked, lønnsdannelse og makroøkonomi, og han har ledet tre offentlige utvalg knyttet til lønnsdannelse og konkurranseevne. Han har også skrevet et læreverk i samfunnsøkonomi for videregående skole bestående av bøkene Pareto 1 og Pareto 2, med tilhørende nettressurser. Holden vant i 2014 Cappelen Damm Akademisk sitt Faglitterære forfatterstipend for prosjektet Innføring i makroøkonomi.
Pareto samfunnsøkonomi

Pareto er et faglig solid og helthetlig læreverk til programfaget samfunnsøkonomi i videregående skole. Pareto 1 og Pareto 2 er gjennomgående oppdatert og revidert på alle områder i utgavene fra 2018.