Pareto samfunnsøkonomi

Pareto 2 Lærernettsted (Nettsted)

Samfunnsøkonomi Vg3

Forfatter:

Steinar Holden

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2013
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202420512
Kategori: Samfunnsøkonomi 2 og Samfunnsøkonomi 1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Samfunnsøkonomi 1, Samfunnsøkonomi 2
Varighet: Fram til 31.08.2018
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Pareto 2 Lærernettsted

Elevnettstedet er gratis og åpent. Nettstedene til 2012 og 2013-utgavene er oppdatert. På nettstedet finner elevene utfyllende fagstoff, interaktive oppgaver, kildeoppgaver, en søkbar begrepsbank og eksamensguide. Til Pareto 1 finner de eksempler på muntlig eksamen, til Pareto 2 finnes eksempler på eksamensbesvarelser.

Til toppen

Forfatter(e)
Steinar Holden er professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Holden har forelest i makroøkonomi gjennom mange år, særlig i innføringskurs, men også på masternivå. Holden har omfattende publisering innen anerkjente internasjonale tidsskrifter, særlig innen områdene arbeidsmarked, lønnsdannelse og makroøkonomi, og han har ledet tre offentlige utvalg knyttet til lønnsdannelse og konkurranseevne. Han har også skrevet et læreverk i samfunnsøkonomi for videregående skole bestående av bøkene Pareto 1 og Pareto 2, med tilhørende nettressurser. Holden vant i 2014 Cappelen Damm Akademisk sitt Faglitterære forfatterstipend for prosjektet Innføring i makroøkonomi.
Pareto samfunnsøkonomi
Pareto er et faglig solid læreverk i samfunnsøkonomi og er forbedret og oppdatert med tall, faktastoff og eksempler i 2012 og 2013.