Pareto 2 Brettbok (LK20) av Steinar Holden (Nettsted)
product-metadata.product-detail.tabletBook

Pareto 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Pareto 2 Brettbok (LK20) (Nettsted)

Digital lærebok (pdf) samfunnsøkonomi 2

Forfatter:

Steinar Holden

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2022
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202760144
Kategori: Samfunnsøkonomi 2
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Samfunnsøkonomi 2
Nivå: Vg3
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Pareto 2 Brettbok (LK20)

Pareto 2 Brettbok (LK20) er den digitale utgaven av læreboka i PDF-format. Pareto 2 dekker kompetansemålene i læreplanen (LK20) for programfaget samfunnsøkonomi 2.

I læreverket Pareto kontekstualiseres sentral økonomisk teori gjennom oppdaterte eksempler fra nasjonal- og internasjonal politikk og samfunnsliv. Slik får elevene et godt faglig fundament og utgangspunkt for å forstå for hvordan økonomisk teori kan anvendes på reelle problemstillinger i samfunnet. Utforsking i samfunnsøkonomi handler om å bruke teori, statistikk og kunnskap om dagsaktuelle hendelser til å drøfte sentrale økonomiske utfordringer, og elevene må kunne veie mange hensyn mot hverandre. Oppgavene i Pareto lar elevene trene på å bruke ulike verktøy for å finne svar.

I Pareto får elevene en grundig innføring i hvordan økonomifaget er sentralt for de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Til læreverket følger det egne digitale ressurser for elev og lærer med oppgaver og fordypning og støtte til undervisningen, se www.pareto.cdu.no.

I Brettboka kan eleven gjøre egne notater, markere tekst, lage egne figurer, gjøre søk i teksten og benytte tekst-til-tale for opplesning av teksten. Brettbok-utgaven kan kjøpes på www.brettboka.no. Last ned Brettboka-appen for å komme i gang, eller se prøvekapitler her: http://brettboka.no/apps. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Les mer om læreverket Pareto 1 og 2 til LK20 på cdu.no.

Til toppen

Andre utgaver

Pareto 2 (LK20)
Bokmål Heftet 2023
Forfatter(e)

Steinar Holden er professor og instituttleder ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Holden har forelest i makroøkonomi gjennom mange år, særlig i innføringskurs, men også på masternivå. Han har lang erfaring fra forskning og undervisning, og som leder for flere ekspertgrupper og offentlige utvalg, deriblant Holden-utvalget, som har hatt som mandat å se på de samfunnsøkonomiske effektene av Covid-19-pandemien. Forfatteren er en engasjert fagperson, med arbeidsmarkedsøkonomi og lønnsfastsettelse som viktigste arbeidsfelt. Holden har skrevet læreverket Pareto for programfaget samfunnsøknomi i videregående skole, boka Makroøkonomi (2016), og han vant i 2014 Cappelen Damm Akademisk sitt Faglitterære forfatterstipend.

Pareto 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)
Pareto er et inspirerende læreverk til programfaget samfunnsøkonomi i videregående skole og læreplanen LK20 i fagfornyelsen. Læreverket Pareto presenterer sentral økonomisk teori i en virkelighetsnær kontekst.