Pareto samfunnsøkonomi

Pareto 2 (2018) (Heftet)

Samfunnsøkonomi vg3

Forfatter:

Steinar Holden og Robert Hansen

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: Pareto 2 (3. utg.)
ISBN: 9788202575700
Kategori: Samfunnsøkonomi 2
Fag: Samfunnsøkonomi 2
Nivå: Vg3
Om utgivelsen Pareto 2 (2018)

Både samfunnsøkonomifaget og det politiske landskapet har endret seg siden forrige utgave av Pareto. Likevel er noe ved det vante: Fagets innhold og bruksverdi er som alltid gjenstand for spennende debatt.

Pareto har aktuell og solid fagkunnskap, og forfatter og professor i samfunnsøkonomi Steinar Holden har gjort en formidabel innsats med å oppdatere lærebøkene slik at kartet passer godt til terrenget i 2018. Forfatteren har vektlagt å presentere relativt stabil og tidsuavhengig fagkunnskap på en slik måte at elevene lærer prinsippene vi baserer konklusjonene i samfunnsøkonomi på. Samtidig er statistikken og eksemplene nye. Det betyr at vi noen ganger snakker om teoretikere fra mellomkrigstiden, mens vi andre ganger snakker om roboter.

Læreboken Pareto 2 finnes også i digital utgave, se under fanen "titler".

Elevenettstedet er gratis og inneholder digitale ressurser til eleven som visualiserer lærestoffet i tillegg til interaktive oppgaver og mer fordypende oppgaver og tilleggsressurser.

Lærernettstedet krever lisens for tilgang og inneholder ressurser til undervisningen og eksamensforeredende oppgaver.

Til toppen

Forfatter(e)
Robert G. Hansen er utdannet sosialøkonom (cand. oecon) fra Universitetet i Oslo. Han er ansatt som førstelektor i matematikk og samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI, og underviser innenfor begge fagområder.
Steinar Holden er professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Holden har forelest i makroøkonomi gjennom mange år, særlig i innføringskurs, men også på masternivå. Holden har omfattende publisering innen anerkjente internasjonale tidsskrifter, særlig innen områdene arbeidsmarked, lønnsdannelse og makroøkonomi, og han har ledet tre offentlige utvalg knyttet til lønnsdannelse og konkurranseevne. Han har også skrevet et læreverk i samfunnsøkonomi for videregående skole bestående av bøkene Pareto 1 og Pareto 2, med tilhørende nettressurser. Holden vant i 2014 Cappelen Damm Akademisk sitt Faglitterære forfatterstipend for prosjektet Innføring i makroøkonomi.
Pareto samfunnsøkonomi
Pareto er et faglig solid læreverk i samfunnsøkonomi. Siste utgaver av Pareto 1 og 2 kommer før skolestart 2018 og er oppdatert faglig og statistisk.