Pareto 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Pareto 1 Unibok (LK20) (Nettsted)

Digital lærebok samfunnsøkonomi 1 programfag

Forfatter:

Steinar Holden

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202696504
Kategori: Samfunnsøkonomi 1
Læreplan: Fagfornyelsen
Lisenstype: Enkeltlisens
Fag: Samfunnsøkonomi 1
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Pareto 1 Unibok (LK20)

Pareto 1 Unibok (LK20) er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format.

Pareto 1 er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene i LK20 til fagfornyelsen til programfaget samfunnsøknomi 1 på studieforberedende utdanningsprogram i videregående skole. Til læreverket følger det også egne nettressurser med oppgaver og fordypning, se pareto.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Les mer om Pareto til fagfornyelsen på cdu.no/vgs

Til toppen

Forfatter(e)

Steinar Holden er professor og instituttleder ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Holden har forelest i makroøkonomi gjennom mange år, særlig i innføringskurs, men også på masternivå. Han har lang erfaring fra forskning og undervisning, og som leder for flere ekspertgrupper og offentlige utvalg, deriblant Holden-utvalget, som har hatt som mandat å se på de samfunnsøkonomiske effektene av Covid-19-pandemien. Forfatteren er en engasjert fagperson, med arbeidsmarkedsøkonomi og lønnsfastsettelse som viktigste arbeidsfelt. Holden har skrevet læreverket Pareto for programfaget samfunnsøknomi i videregående skole, boka Makroøkonomi (2016), og han vant i 2014 Cappelen Damm Akademisk sitt Faglitterære forfatterstipend.

Pareto 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)
Pareto er et inspirerende læreverk til programfaget samfunnsøkonomi i videregående skole og læreplanen LK20 i fagfornyelsen. Læreverket Pareto presenterer sentral økonomisk teori i en virkelighetsnær kontekst.