Pareto samfunnsøkonomi

Pareto 1 og 2 Lærernettsted (2018) (Nettsted)

Samfunnsøkonomi 1 og 2, nettressurs

Forfatter:

Steinar Holden

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2018
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202591427
Kategori: Samfunnsøkonomi
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Samfunnsøkonomi
Varighet: Fram til 31.08.2020
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Pareto 1 og 2 Lærernettsted (2018)

Pareto Lærernettsted inneholder ressurser til undervisningen for lærer.

På nettstedet finner læreren forslag til årsplan, undervisningsopplegg, forslag til prøver og vurdering og mer.
Lisensen gir tilgang til Lærernettstedene til utgavene fra 2018 og 2012.

Til toppen

Forfatter(e)
Steinar Holden er professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Holden har forelest i makroøkonomi gjennom mange år, særlig i innføringskurs, men også på masternivå. Holden har omfattende publisering innen anerkjente internasjonale tidsskrifter, særlig innen områdene arbeidsmarked, lønnsdannelse og makroøkonomi, og han har ledet tre offentlige utvalg knyttet til lønnsdannelse og konkurranseevne. Han har også skrevet et læreverk i samfunnsøkonomi for videregående skole bestående av bøkene Pareto 1 og Pareto 2, med tilhørende nettressurser. Holden vant i 2014 Cappelen Damm Akademisk sitt Faglitterære forfatterstipend for prosjektet Innføring i makroøkonomi.
Pareto samfunnsøkonomi

Pareto er et faglig solid og helthetlig læreverk til programfaget samfunnsøkonomi i videregående skole og læreplan Kunnskapsløftet. Pareto 1 og Pareto 2 er gjennomgående oppdatert og revidert på alle områder i utgavene fra 2018.