Pareto 1 og 2 | Samfunnsøkonomi

Pareto 1 og 2 Elevnettsted (2018) (Nettsted)

Samfunnsøkonomi 1 og 2, nettressurs

Forfatter:

Steinar Holden

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2018
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202591441
Kategori: Samfunnsøkonomi
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Samfunnsøkonomi
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Pareto 1 og 2 Elevnettsted (2018)

Pareto Elevnettstedet er gratis og åpent. Nettstedet er nytt i 2018 og inneholder digitale ressurser til begge kursene i samfunnsøkonomi på videregående skole.

Her finner elevene utfyllende fagstoff og ressurser som egner seg godt i det digitale formatet. I tillegg er det interaktive oppgaver og kildeoppgaver, begrepsbank med definisjoner og forklaringer.

Til toppen

Forfatter(e)

Steinar Holden er professor og instituttleder ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Holden har forelest i makroøkonomi gjennom mange år, særlig i innføringskurs, men også på masternivå. Han har lang erfaring fra forskning og undervisning, og som leder for flere ekspertgrupper og offentlige utvalg, deriblant Holden-utvalget, som har hatt som mandat å se på de samfunnsøkonomiske effektene av Covid-19-pandemien. Forfatteren er en engasjert fagperson, med arbeidsmarkedsøkonomi og lønnsfastsettelse som viktigste arbeidsfelt. Holden har skrevet læreverket Pareto for programfaget samfunnsøknomi i videregående skole, boka Makroøkonomi (2016), og han vant i 2014 Cappelen Damm Akademisk sitt Faglitterære forfatterstipend.

Pareto 1 og 2 | Samfunnsøkonomi

Pareto er et faglig solid og helthetlig læreverk til programfaget samfunnsøkonomi i videregående skole og læreplan Kunnskapsløftet. Pareto 1 og Pareto 2 er gjennomgående oppdatert og revidert på alle områder i utgavene fra 2018.