Pareto 1 og 2 | Samfunnsøkonomi

Pareto 1 og 2 Elevnettsted (2018) (Nettsted)

Samfunnsøkonomi 1 og 2, nettressurs

Forfatter:

Steinar Holden

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2018
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202591441
Kategori: Samfunnsøkonomi
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Samfunnsøkonomi
Varighet: Fram til 31.08.2021
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Pareto 1 og 2 Elevnettsted (2018)
Pareto Elevnettstedet er gratis og åpent. Nettstedet er nytt i 2018 og inneholder digitale ressurser til begge kursene i samfunnsøkonomi på videregående skole.

Her finner elevene utfyllende fagstoff og ressurser som egner seg godt i det digitale formatet. I tillegg er det interaktive oppgaver og kildeoppgaver, begrepsbank med definisjoner og forklaringer.

Til toppen

Forfatter(e)
Steinar Holden er professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Holden har forelest i makroøkonomi gjennom mange år, særlig i innføringskurs, men også på masternivå. Holden har omfattende publisering innen anerkjente internasjonale tidsskrifter, særlig innen områdene arbeidsmarked, lønnsdannelse og makroøkonomi, og han har ledet tre offentlige utvalg knyttet til lønnsdannelse og konkurranseevne. Han har også skrevet et læreverk i samfunnsøkonomi for videregående skole bestående av bøkene Pareto 1 og Pareto 2, med tilhørende nettressurser. Holden vant i 2014 Cappelen Damm Akademisk sitt Faglitterære forfatterstipend for prosjektet Innføring i makroøkonomi.
Pareto 1 og 2 | Samfunnsøkonomi

Pareto er et faglig solid og helthetlig læreverk til programfaget samfunnsøkonomi i videregående skole og læreplan Kunnskapsløftet. Pareto 1 og Pareto 2 er gjennomgående oppdatert og revidert på alle områder i utgavene fra 2018.