Panterett for praktikere (Heftet)

Forfatter:

Ole Dag Rike og Erik Råd Herlofsen

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 154
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276347319
Kategori: Pengekrav og inndrivelse
Fag: Pengekrav og inndrivelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Panterett for praktikere

Panterett for praktikere gir en enkel, praktisk og oversiktlig innføring i grunnleggende panterettslige spørsmål. Det gis en generell fremstilling av panteretten med gjennomgang av hovedtema som: hvordan panterett oppstår, hvilke gjenstander det kan tas pant i, hvilke rådighetsbegrensninger som gjelder når det er tatt pant i et formuesgode, prioritetsspørsmål og bortfall av panterett. Det er lagt hovedvekt på relevante emner for det praktiske arbeid med panterettslige spørsmål.

Målgruppen er de som arbeider med innkreving av pengekrav og i første rekke offentlig ansatte. Spørsmål som knytter seg til utleggspant, har følgelig fått en relativt sentral plass i fremstillingen. Det blir også lagt vekt på fremstilling av spørsmål som er sentrale for å foreta vurdering av mulighetene for å få dekning via pantet, som reglene om prioritet, og bortfall av panterett. Revisjonene i denne nye utgaven tar for seg de lovendringene som har kommet siden den forrige utgaven.

Til toppen