Palestinske utfordringer (Heftet)

Serie: Utfordringer 

Forfatter:

Dag Henrik Tuastad

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 192
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Serie: Utfordringer
ISBN: 9788202411817
Kategori: Statsvitenskap og Historie
Fag: Historie, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Palestinske utfordringer

I motsetning til tidligere historiebøker om Midtøsten, setter Palestinske utfordringer søkelyset på de interne utfordringene og motsetningene palestinerne står overfor i dag. Boka drøfter særlig tre dype splittelser, som setter sitt preg på det palestinske samfunnet. For det første splittelsen mellom flyktninger og ikke-flyktninger. Dernest motsetningene mellom sekulære og islamistiske palestinere. Og for det tredje den pågående konflikten mellom Gaza og Vestbredden, med to forskjellige regjeringer. Disse interne palestinske motsetningene kan føres tilbake til den grunnleggende krisen i palestinsk politikk, nemlig krisen i politisk representasjon. En rød tråd i boka er følgelig de historiske årsakene til at palestinerne ikke har lyktes med å utvikle en samlende, demokratisk politisk ledelse.

Palestinske utfordringer er den første boka på norsk som analyserer de store politiske utfordringer palestinerne står overfor i dag, og endringer i måten å tilnærme seg disse på. Boka diskuterer i tillegg en rekke andre, lite belyste palestinske temaer med stor politisk sprengkraft, blant annet basert på forfatterens egne intervjuer med sentrale palestinske aktører.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Palestinske utfordringer

«Forfattaren skriv gjennomgåande med lett og god flyt og med effektiv framdrift i teksten. Boka er ein del av ein veksande litteratur på norsk på feltet, men finn sin eigen plass med fagleg fokus på palestinsk politisk organisering, og med å ha studentar og forskarar som målgruppe.»

Kjersti Gravelsæter Berg, Norsk Statsvitenskapelige tidsskrift 4/2014Les hele anmeldelsen

«Tuastad leverer med denne boken et solid stykke arbeid som er et meget nyttig bidrag til den norske faglitteraturen om den israelsk-palestinske konflikten. Alle som ønsker å bedre sin forståelse av de dypereliggende årsakene til de problemene palestinerne står overfor i dag, vil ha nytte av denne boken.»

Marte Heian-Engdal, Babylon 1/2014

Til toppen

Forfatter(e)
Dag Henrik Tuastad er Midtøsten-forsker og ekspert på palestinsk politikk. Han har tidligere skrevet en lang rekke artikler og rapporter om emnet og underviser ved Universitetet i Oslo.
Bøker i serien