På vei til å bli skrivelærer av Carl Fredrik Dons, Torunn Klemp, Elin Strømman og Vivi Lisbeth Nilssen (Open Access)
Open Access

På vei til å bli skrivelærer (Open Access)

Lærerstudenten i dialog med teori og praksis

Forfatter:

Carl Fredrik Dons, Torunn Klemp, Elin Strømman og Vivi Lisbeth Nilssen

Forfatter: , , og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 256
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202525163
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Norsk , Lese- og skriveopplæring og Pedagogikk og elevkunnskap
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Lese- og skriveopplæring, Norsk, Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen På vei til å bli skrivelærer

Boka setter søkelys på grunnskolelærerstudenters kompetanseutvikling som skrivelærere. Grunnlaget for boka er skriftlige, digitale dialoger mellom studenter, praksislærere og faglærere knyttet til praksisperioder i barnetrinnet og ungdomstrinnet. Dialogene, som har form som diskusjoner på nett, er et resultat av intervensjonsstudien SKRIVUT. Målet med prosjektet var å styrke samspillet mellom de to læringsarenaene i lærerutdanninga, med skriving som medierende verktøy.

Analysene av studentenes språksetting av praksiserfaringer og teoritilegnelse viser at studentenes kompetanseutvikling skjer i tett dialog mellom de to. Begreper, modeller og tankesett som kommer fra skriveforskningsdiskurser, henter studentene dels fra praksisskolen og dels fra studiefaget. Samtidig synliggjør boka noen forskjeller mellom ungdomstrinnet og barnetrinnet når det gjelder hva som er i fokus innenfor skriveopplæringa.

Til toppen

Forfatter(e)

Carl Fredrik Dons er dosent i utdanningsledelse ved NTNU. Han har lang erfaring som lærer og som lærerutdanner innenfor grunnskolelærerutdanninga. I dag arbeider han innenfor fagfeltene skoleledelse, didaktikk og teknologi, og har ledet flere forsknings- og utviklingsprosjekter hvor søkelyset er rettet mot kommunikasjon og kunnskapsdeling i ulike digitale miljø. Dons har i de siste årene publisert artikler innenfor læring, ledelse og digitale medier.

Torunn Klemp er førsteamanuensis i pedagogikk ved grunnskolelærerutdanninga i Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet. Hun har lang erfaring som lærer, lærerutdanner og leder innenfor høyere utdanning. I de siste årene har hun forska på lærerstudentenes refleksjonsskriving og samspillet mellom de to læringsarenaene i lærerutdanningene. I tillegg til artikler og bokkapitler har hun sammen med Vivi Nilssen skrevet boka Lærerstudenten i møtet mellom teori og praksis.
Elin Strømman er førstelektor og ph.d.-stipendiat i norsk ved grunnskolelærerutdanninga ved NTNU. Hun har bakgrunn som lærer på alle nivå i grunnopplæringa. Strømmans forskning er knytta til lese- og skriveopplæring og digital literacy i grunnskole og lærerutdanning. På disse områdene har hun publisert artikler og bokkapitler.
Vivi Lisbeth Nilssen er professor i pedagogikk ved grunnskolelærerutdanninga på NTNU. Hun har lang erfaring som lærer, praksislærer og lærerutdanner. Mange års forskning på begynneropplæring, praksisopplæring og samspill mellom teoristudier og praksisopplæring er publisert gjennom bøker, bokkapitler og artikler.