På vei (2012)

På vei Lærernettsted (2012) (Nettsted)

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Forfatter:

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2012
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202369651
Kategori: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Fag: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Spor 2 - A1, Spor 2 - A2, Spor 2 - B1, Spor 2 - B2, Spor 3 - A1, Spor 3 - A2, Spor 3 - B1, Spor 3 - B2, Spor 3 - C1
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen På vei Lærernettsted (2012)

Fagnettstedet til På vei (2012) inneholder både en nettressurs for elever (gratis) og en nettressurs for lærere (lisens). Lærerlisensen gir tilgang til omfattende digitale ressurser spesielt for læreren.

pavei-larer.cappelendamm.no

På vei Lærernettsted inneholder:

  • Bildesamlinger med bilder og tegninger i På vei Tekstbok og På vei Arbeidsbok
  • Veiledning til undervisning i hvert kapittel
  • Varierte tilleggsoppgaver til hvert kapittel, for eksempel kryssord, autentiske tekster, spill. Her er det blant annet oppgaver i tekstforståelse der deltakerne kan trene på å forstå skjemaer og hovedbudskap i informasjonsmateriell på samme måte som i Norskprøvene.
  • Fasit til arbeidsboka
  • Tekster til lytteoppgavene i arbeidsboka
  • Prøver etter hvert 3. kapittel: Prøvene oppsummerer mye av stoffet fra de tre foregående kapitlene. Prøvene inkluderer lytteprøver, og tekstene til dem ligger i lærerressursen
  • Før prøven: Før prøvene kan læreren bruke tilleggsoppgavene som heter Før prøven. Dette er spørreskjemaer som skal bevisstgjøre deltakerne om hva de har lært til nå.
  • Tavlebøker: På vei Tekstbok Tavlebok og På vei Arbeidsbok Tavlebok er bøkene enkelt tilrettelagt for digital tavle. Her kan du enkelt bla fra side til side i bøkene. I tekstboka kan du spille av lydsporene til tekstene. Du kan legge til stoff selv og lage dine egne tavlebøker som passer dine klasser. Alle lydspor fra På vei Elev-cd er tilgjengelig i lærerressursen.
På vei Lærerressurs gir tilgang et skoleår, fra du bestiller og til 31/8.

Elevnettstedet er gratis og vil være til uvurderlig hjelp for elevene. Nettstedet inneholder oppgaver til hvert kapittel som trener lytteforståelse, uttale, grammatikk, setningsoppbygging og vokabular. Elevene får direkte tilbakemelding på svarene. Lydinnspillinger av alfabetet, ord, setninger og uttrykk i kapitlene fins også her, slik at elevene kan øve på egen hånd.

Til toppen

Forfatter(e)

ELISABETH ELLINGSEN er dosent ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun underviser utenlandske studenter i norsk på ulike nivåer. Hun er cand.philol. med fagkretsen nordisk hovedfag, historie mellomfag og sosialpedagogikk grunnfag
Sammen med Kirsti Mac Donald har hun skrevet læreverk i norsk for voksne innvandrere på ulike trinn, samt artikler om leseforståelse og bruk av litteratur i et didaktisk perspektiv.

Kirsti Mac Donald har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer. Hun er cand philol med hovedfag i norsk og mellomfag italiensk og litteraturkunnskap i tillegg til lærerutdanning. Hun er også lærebokforfatter og har skrevet grammatikker og øvelsesbøker i norsk som andrespråk for ulike nivåer, både grunnskole, voksenopplæring og universitet. Hun har også skrevet flere artikler om grammatiske emner og en grammatikk spesielt rettet mot lærere i norsk som andrespråk.

På vei (2012)
På vei gir en systematisk og trinnvis innføring i norsk vokabular og språkstruktur og formidler nyttig samfunnsinformasjon. På vei dekker målene i læreplanen.