På vei (2012)

På vei Elevnettsted (Nettsted)

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Forfatter:

Kirsti Mac Donald og Elisabeth Ellingsen

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2012
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202438043
Kategori: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Fag: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Varighet: Fram til 31.08.2019
Nivå: Spor 2 - A1, Spor 2 - A2, Spor 3 - A1, Spor 3 - A2
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen På vei Elevnettsted
Elevnettstedet er gratis og er til uvurderlig hjelp for elevene. Nettstedet inneholder oppgaver til hvert kapittel som trener lytteforståelse, uttale, grammatikk, setningsoppbygging og vokabular.

Elevene får direkte tilbakemelding på svarene. Lydinnspillinger av alfabetet, ord, setninger og uttrykk i kapitlene fins også her, slik at elevene kan øve på egen hånd.

Du finner alle elevsidene her pavei-oppgaver.cdu.no

Til toppen

Forfatter(e)
KIRSTI MAC DONALD har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer. Hun er cand philol med hovedfag i norsk og mellomfag italiensk og litteraturkunnskap i tillegg til lærerutdanning. Hun har skrevet en rekke læreverk og grammatikker.
ELISABETH ELLINGSEN er dosent ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun underviser utenlandske studenter i norsk på ulike nivåer. Hun er cand.philol. med fagkretsen nordisk hovedfag, historie mellomfag og sosialpedagogikk grunnfag
Sammen med Kirsti Mac Donald har hun skrevet læreverk i norsk for voksne innvandrere på ulike trinn, samt artikler om leseforståelse og bruk av litteratur i et didaktisk perspektiv.

På vei (2012)
På vei gir en systematisk og trinnvis innføring i norsk vokabular og språkstruktur og formidler nyttig samfunnsinformasjon. På vei dekker målene i læreplanen.