På vei (2018)

På vei Digital Lærernettsted (2018) (Nettsted)

Norsk, samfunnskunnskap og arbeidsliv for voksne innvandrere

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202623845
Kategori: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Læreplan: Norsk og samf.kunnskap for voksne innvandrere
Fag: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Varighet: Fram til 31.08.2020
Nivå: Spor 2 - A1, Spor 2 - A2, Spor 3 - A1, Spor 3 - A2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen På vei Digital Lærernettsted (2018)

På vei Digital har en rikholdig lærerressurs, med funksjonalitet og oppgaver som gir mange muligheter for tilpasset undervisning i norsk som andrespråk, nivå A1-A2. Nettstedet har innlest lyd og videoer for uttale og grammatikk, og er enkelt å bruke for alle.

På vei Ditgital lærerressurs er svært innholdsrik og kan brukes på ulike måter. Her ligger ekstra lytteøvelser med lydspor, mange og varierte ekstraoppgaver, veiledning, bildesamlinger og videoer til alle kapitler. Prøver etter hvert tredje kapittel oppsummerer hovedtrekkene i lærestoffet. Fasiter ligger også her. Lærerlisensen gir tilgang til alt som ligger på elevnettstedet.

På vei Digital elevressurs
inneholder 5500 oppgaver og er godt tilrettelagt for differensiering. Oppgavene er delt inn i tre nivåer, og elevene finner derfor lett oppgaver som passer. Mange av oppgavene er av samme type som elevene vil møte på norskprøvene. Oppgavene supplerer tekstboka og arbeidsboka.

Nettstedet har innlest lyd og videoer. Her ligger alle lydspor til tekstbok og arbeidsbok, slik at elevene kan lytte og øve selv så mye de vil. Nettstedet inneholder også filmer, som blant annet øver inn god uttale. Animasjonsfilmer viser ny grammatikk på en enkel og engasjerende måte.

På vei Digital er enkelt i bruk og det er lett å finne fram. Nettstedet har individuell innlogging, og elevenes arbeid lagres. Gjennom rapportfunksjonen får elever og lærere raskt oversikt over utførte oppgaver, resultater og tidsbruk. Lærer kan se aktiviteten i gruppa samlet eller for hver enkelt elev, dermed kan læreren følge opp resultatene til hver enkelt og klassen.

På vei Digital er tilrettelagt for prosessorientert skriving, der elev kan sende tekst til lærer, som kan rette og kommentere og sende tilbake. Alle versjoner av den innsendte teksten blir lagret. Lærer og elev kan også kommunisere på nettstedet.

Se redaktørenes presentasjon av På vei Digital fra lanseringsseminaret høsten 2018

Til toppen

På vei (2018)
På vei foreligger nå i ny og spennende utgave.

- Læreverket er grundig oppdatert og revidert.
- Arbeidslivstemaer er naturlig integrert i norskopplæringen.
- Muntlig uttale står sentralt.
- Filmer og foto fra arbeidslivet.
- Større valgfrihet og rikere digitale ressurser.
- Tilrettelagt for differensiering.