På vei (2018)

På vei Digital Elevnettsted (2018) (Nettsted)

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere A1–A2

Forfatter:

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202586782
Kategori: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Lisenstype: Enkeltlisens
Fag: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Spor 2 - A1, Spor 2 - A2, Spor 3 - A1, Spor 3 - A2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen På vei Digital Elevnettsted (2018)

På vei Digital er en svært rikholdig nettressurs for elever og lærere, med funksjoner og oppgaver som gir gode pedagogiske muligheter. Nettstedet har innlest lyd og videoer for uttale og grammatikk, og er enkelt å bruke for alle. Her kan lærer følge opp og tilpasse opplegg for hver enkelt elev.

På vei Digital er godt tilrettelagt for differensiering med 5500 oppgaver på tre nivåer. Elevene finner derfor lett oppgaver som passer. Mange av oppgavene er av samme type som elevene vil møte på norskprøvene. Oppgavene supplerer På vei Tekstbok og På vei Arbeidsbok.

Nettstedet har innlest lyd og videoer.
Her ligger alle lydspor til tekstbok og arbeidsbok, slik at elevene kan lytte og øve selv så mye de vil. Animasjonsfilmer viser ny grammatikk på en enkel og engasjerende måte.

Et eget opplegg for uttaletrening er utviklet for På vei. Her får eleven god veiledning i hvordan ulike lyder uttales gjennom korte filmer, og anledning til å øve og høre på opptak av seg selv.

På vei Digital har funksjoner som vil bidra til bedre læring og det er enkelt i bruk. Nettstedet har individuell innlogging og elev og lærer kan holde oversikt over utført arbeid gjennom ulike rapporter. De kan kommunisere gjennom læremiddelet.

Nettstedet er tilrettelagt for prosessorientert skriving der elev kan sende inn besvarelsen til lærer, som kan rette og kommentere og sende tilbake til elev for videre arbeid. Alle versjoner av besvarelsen lagres, og lærer bestemmer når arbeidet avsluttes.

Lærer kan tildele enkeltelever eller grupper oppgaver som er tilpasset den enkelte elevens behov. Læreren kan også lage egne oppgaver i nettstedet. En egen tidsrapport, som viser hvor lenge en deltaker at arbeidet aktivt i nettstedet, er tilgjengelig.

Til toppen

Forfatter(e)

ELISABETH ELLINGSEN er dosent ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun underviser utenlandske studenter i norsk på ulike nivåer. Hun er cand.philol. med fagkretsen nordisk hovedfag, historie mellomfag og sosialpedagogikk grunnfag
Sammen med Kirsti Mac Donald har hun skrevet læreverk i norsk for voksne innvandrere på ulike trinn, samt artikler om leseforståelse og bruk av litteratur i et didaktisk perspektiv.

Kirsti Mac Donald har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer. Hun er cand philol med hovedfag i norsk og mellomfag italiensk og litteraturkunnskap i tillegg til lærerutdanning. Hun er også lærebokforfatter og har skrevet grammatikker og øvelsesbøker i norsk som andrespråk for ulike nivåer, både grunnskole, voksenopplæring og universitet. Hun har også skrevet flere artikler om grammatiske emner og en grammatikk spesielt rettet mot lærere i norsk som andrespråk.

På vei (2018)

På vei er grundig oppdatert og revidert etter læreplan i norsk for voksne innvandrere fra 2021. Muntlig uttale står sentralt og et eget opplegg for uttaletrening finnes på elevnettstedet. På vei gir stor fleksibilitet, er tilrettelagt for differensiering og har svært rikholdige digitale ressurser.