På sporet av de fire store (Heftet)

Spor og tegn, feltbiologi, praktisk forvaltning

Forfatter:

Arne J. Mortensen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 330
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276345865
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen På sporet av de fire store

De store rovdyrene var i lengre tid så sjeldne i Norge at den praktiske kunnskapen om dem nesten gikk tapt. Målet med boka er å gjenetablere kunnskapen og relatere den til forskning og forvaltning. Dette er en bok om spor, tegn, atferd og levesett hos bjørn, ulv, jerv og gaupe.

  • Alle sportegn fra sporavtrykk til bevegelsesmønster, ekskrementer, hi og yngleplasser, byttedyr og håndtering av byttedyr samt revirmarkeringer.
  • Utbredelse og vandringsmønster – hvor og når man finner sportegn og hvilke sportegn som er vanlige.
  • Grunntrekkene i forvaltningen av store rovdyr. Oppgavefordeling, forvaltningsmål og regelverk. Prosedyrer for dokumentasjon av spor og skader på husdyr.
På sporet av de fire store er relevant ved kurs i viltforvaltning ved videregående skoler, universiteter og høgskoler. Den er et verktøy for lærere, veiledere, guider, forvaltere, husdyreiere, jegere og fiskere.

Til toppen

Andre aktuelle titler