Oversikt over erstatningsretten (Heftet)

Forfatter:

Peter Lødrup og John Asland

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 144
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202404277
Kategori: Erstatningsrett
Fag: Erstatningsrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Oversikt over erstatningsretten

Oversikt over erstatningsretten gir en samlet fremstilling av erstatningsrettens regler. Boken tar opp de sentrale spørsmålene vedrørende ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og grensene for de erstatningsmessige skadene. Videre behandler boken de rettslige spørsmålene som reiser seg ved erstatningsutmålingen. Skadeserstatningsloven og bilansvarsloven er gjengitt i sin helhet.

Boken er godt egnet som et første hjelpemiddel for alle som ønsker å orientere seg om erstatningsrettslige spørsmål. Den er også nyttig som en innføring i faget for studenter på universitets- og høyskolenivå.

Til toppen

Andre utgaver

Andre aktuelle titler

Anmeldelser av Oversikt over erstatningsretten
«Boken er nevnt under «anbefalt tilleggslitteratur» i erstatningsretten på første studieår. Etter undertegnedes mening kunne denne også være godt egnet under kategorien «anbefalt innføringslitteratur», på lik linje med «Erstatningsrett» i Knophs oversikt over norsk rett».Caroline Kjennerud, Stud.jur. nr. 2/2014

Til toppen

Forfatter(e)
John Asland er professor ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo og fagansvarlig lærer i arverett. Han har skrevet doktoravhandling om uskifte, lærebok i arverett sammen med Peter Lødrup, og han har vært sekretær for Arvelovutvalget. Asland har undervist i familie-, arve- og erstatningsrett gjennom flere år.
Peter Lødrup (1932–2010) var professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han arbeidet i en årrekke med erstatningsrettslige, familierettslige og arverettslige spørsmål, og har utgitt flere bøker innenfor disse rettsområdene.