Øvelser i klinisk sykepleie (digital læringsressurs) (Nettsted)

med case fra praksis

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2013
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202407148
Kategori: Helse- og sosialfag og Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Varighet: 1460 dager fra kjøpsdato
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Øvelser i klinisk sykepleie (digital læringsressurs)
Øv til eksamen og forbered deg til sykepleiepraksis

Nettressursen gir en praksisnær tilnærming til sykepleieprosessen etter VIPS-modellen. Internasjonalt Klassifikasjonssystem for Sykepleiepraksis (ICNP) er integrert i svarveiledningene. Bruk av nasjonal standardisert terminologi som ICNP kan bidra til bedre kvalitet og økt sikkerhet ved planlegging og oppfølging av helsehjelp til pasienter.

Nettressursen inneholder ulike oppgavetyper:

I multiple choice-oppgavene kan du teste egne sykepleierfaglige kunnskaper.

Test deg selv-oppgaver fra læreverket FRISK og SYK gir deg muligheten til å teste dine naturvitenskapelige kunnskaper.

I case-oppgavene kan du trene på systematisk dokumentasjon, og alle case inkluderer:

• Lenker til prosedyreverktøyet VAR Healthcare
• Svarveiledning, hvor ICNP er integrert
• Mulighet for å konvertere besvarelsene til PDF for levering på læringsplattform

Du får en personlig tilgang og kan arbeide med egne case fra praksis i nettressursen.

Til toppen

Andre aktuelle titler