Oslo-skolens historie på 1900-tallet (Innbundet)

Nasjonale føringer og kommunale initiativ

Forfatter:

Thorleif Storaas

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 400
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202331702
Kategori: Historie, religion og filosofi
Fag: Historie, religion og filosofi
Nivå: Akademisk
Komponent: Pedagogisk litteratur
Om utgivelsen Oslo-skolens historie på 1900-tallet

Oslo-skolens historie på 1900-tallet er den første omfattende beskrivelsen av hovedstadens skole i et hundreår hvor det skjer store forandringer i samfunnet og skolen. Forfatteren redegjør grundig for de beslutningsprosessene og vedtakene, både på nasjonalt og kommunalt nivå, som har skapt denne utviklingen, og omtaler dessuten en rekke selvstendige initiativ som kommunens skolepolitikere og skolens egne folk har tatt for å fremme utviklingen av en god skole for alle.

Boken kan også tjene som et oppslagsverk for den som har behov for informasjon om de forskjellige skolereformer og skolepolitiske diskusjoner og tiltak som har preget 1900-tallet, både på nasjonalt og kommunalt nivå. Til slutt i boken er det et eget kapittel, skrevet av dr.philos. Knut Jordheim, om Aker-skolens historie frem til kommunesammenslåingen i 1948.

Til toppen

Presse Oslo-skolens historie på 1900-tallet

«Det som har skjedd i Oslo, har ofte også fått betydning for resten av landet. Derfor er denne skolehistorien framfor mange andre mer lokale skolehistoriske bøker en viktig del av norsk skolehistorie.»

William Gunnesdal, Utdanning 1/2012

Til toppen

Forfatter(e)
Thorleif Storaas (1922–2010) har eksamen fra lærerskolen med tilleggsutdannelse fra Universitetet i Oslo. Han har hatt flere sentrale stillinger i skoleverket, blant annet som rektor, skoleinspektør, leder av grunnskolekontoret for Skolesjefen i Oslo og direktør for Grunnskolerådet.