Organisering og ledelse av kunst og kultur (Heftet)

Forfatter:

Beate Elstad og Donatella De Paoli

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 356
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202403874
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Estetiske fag og Organisasjon og ledelse
Fag: Estetiske fag, Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Organisering og ledelse av kunst og kultur

Kunst- og kulturfeltet har spesielle egenskaper som gjør at det trenger egne analyser og egen teori. Forfatterne har skrevet en fagbok som systematiserer undersøkelser, forskning, teori og bidrag om organisasjoner i kunst- og kulturfeltet. I boken diskuteres spørsmål knyttet til organisering og ledelse av kunstinstitusjoner, kunstneriske grupper, begivenheter, frilansere og småbedrifter, nettverk, og kunstproduksjoner.

  • Hvorfor er kunstinstitusjoner så vanskelig å endre?
  • Hvordan fremme kreativitet i ensembler og grupper?
  • Hvilke interessenter må festivalledere håndtere?
  • Hvordan motivere og lede frivillige?
  • Hvordan starte egen virksomhet?
  • Hvordan kan frilansere lede seg selv i det daglige arbeidet?
  • Hva slags betydning kan nettverk ha?
  • Hvordan organisere og lede kunstproduksjoner?
Organisering og ledelse av kunst og kultur er aktuell for ledere i kunst- og kulturfeltet, kunstnere og kulturarbeidere, kulturbyråkrater og administratorer så vel som fagfolk, forskere og studenter som er interessert i organisering og ledelse av kunst og kultur.

Til toppen

Sagt om boka

Boken gir et godt innblikk i norske kulturinstitusjoner fra et organisasjonsperspektiv og er et metodeverk for fremtidige ledere i kulturlivet. Den er et must for alle som jobber med kultur- eller kulturprosjektledelse i Norge og den eneste fagkilde på feltet som er basert på norske forhold.

Kristin Danielsen, biblioteksjef i Oslo kommune

Til toppen

Presse Organisering og ledelse av kunst og kultur
Forfatter(e)

Donatella De Paoli er førsteamanuensis ved Institutt for Ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Hun var sentral i etableringen av bachelorprogrammet Kultur og Ledelse på BI og både forsker og foreleser innen kunstledelse, produksjons- og prosjektledelse, teamledelse og nyere perspektiver innen ledelse.

Beate Elstad har doktorgrad fra Norges Handelshøyskole og er førsteamanuensis og fagansvarlig for årsstudiet i kulturledelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun foreleser i organisasjon og ledelsesfag generelt og spesifikt innen kunst- og kulturfeltet.