Organisering i en verden i bevegelse (Heftet)

Forfatter:

Tor Hernes

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 264
Illustratør: Olsen, Ove
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202482138
Kategori: Organisasjon og ledelse
Fag: Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Organisering i en verden i bevegelse

Organisering i en verden i bevegelse tar leseren med inn i organiseringens verden, hvor organisatoriske hendelser, dramaer, suksesser og relasjoner reelt utspiller seg. Bokens ståsted er et prosess- og praksisperspektiv, noe som gir forståelse av den faktiske dynamikk og kompleksitet som preger organisasjoner. Den gir dermed et «bottom-up»-syn på organisering og organisasjoner.

  • Første del omhandler bokens filosofiske og analytiske grunnlag, og prosessfilosofi og pragmatisme.
  • Andre del presenterer et teoretisk rammeverk som gjør det mulig å forstå organiseringsprosesser.
  • Tredje del knytter organisering opp mot utvalgte organisasjonsteoretiske begreper, som for eksempel læring, endring, strategi, makt, struktur og kultur og identitet.
  • Fjerde del beskriver hvordan organiseringsprosesser studeres og analyseres, og hvordan oppgaver kan skrives.
  • Hver del avsluttes med foreslåtte øvelser og spørsmål.
Organisering i en verden i bevegelse er skrevet spesielt for studenter innen organisasjons- og ledelsesfag, men vil også være nyttig for ledere, konsulenter og andre som er opptatt av å bedre forstå strategi og endring fra et prosessperspektiv.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Organisering i en verden i bevegelse

Meningsledelse og meningsprosesser i klasserommet 27.09.2017

«Lærere organiserer mye. De organiserer samtaler, aktiviteter, grupper, møter, utdelinger, samarbeid, instruksjoner, konfliktløsning, vurdering, osv. Derfor burde organiseringsteori være et aktuelt tema for lærere. Tore Hernes er professor i organisasjonsteori ved Handelshøyskolen i København og ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hans siste bok har tittelen Organisering i en verden i en bevegelse. Dette kan være en treffende karakteristikk av den utfordringen de fleste klasselærere står overfor[...] Dette er bok nyttig for den som skal videreutdanne seg i pedagogikk eller ledelse. Dessuten vil den kunne være et spennende hjelpemiddel for dem som måtte ønske å prøve ut et annet blikk på klassen enn det som en er vant med. Særlig vil den kunne være interessant for dem som ville heve blikket og betrakte klassen som noe mer enn samling med individer; det er også et felleskap av meningssøkere».

Hallvard Håstein - Rådgiver i i pedagogiske fag, Bedre skole 3, 2017Les hele anmeldelsen

George R. Terry Book Award 22.02.2017

The Academy of Management's George R. Terry Book Award is granted annually to the book judged to have made the most outstanding contribution to the global advancement of management knowledge during the last two years. Books recognized for this award have made a significant impact on the advancement of management theory, conceptualization, research, or practice are eligible for this prestigious award.After a thorough review of over 40 submissions, the committee is pleased to announce the 2015 George R. Terry Book Award recipient:A Process Theory of Organization, by Tor Hernes.

Michael Lounsbury, University of Alberta (Chair, Academy of ManagementLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Tor Hernes er professor i organisasjonsteori ved Copenhagen Business School og professor II ved Høgskolen i Sør-Øst Norge. Han har en omfattende internasjonal publisering og har særlig bidratt til utviklingen av det som kalles prosessperspektivet innen organisasjonsteorien. I 2014 kom hans monografi A Prosess Theory of Organization ut på Oxford University Press (OUP). Han er også en av redaktørene for The Oxford Handbook of Process Philosophy & Organization Studies, OUP 2014. Hernes ble tildelt Nettverk for organisasjonsforskning i Norges ærespris for 2014, og han vant Academy of Management's George R. Terry Book Award 2015 for boken A Process Theory of Organizations.