Organisatorisk kompetanse (Heftet)

Innføring i profesjonskunnskap og klinisk ledelse

Forfatter:

Arne Orvik

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 376
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202455934
Kategori: Medisin , Helse- og sosialfag og Sykepleiefag
Fag: Medisin, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Organisatorisk kompetanse

Organisatorisk kompetanse gir en innføring i profesjonskunnskap og ledelse for helsepersonell. Den viser hvordan klinisk kompetanse henger sammen med kunnskaper og ferdigheter innen organisering.

Forfatteren utdyper hva som skal til for at kvalitet og pasientsikkerhet, effektivitet og profesjonsutøverens integritet skal bli ivaretatt. Boka forbereder også studenter på overgangen fra studier til yrkesutøvelse.

Boka viser blant annet hva som skal til for at profesjonsutøvere kan

  • Opprettholde kvalitetsnormen i pasientbehandlingen
  • Samhandle tverrprofesjonelt
  • Lykkes med å delta i endrings- og forbedringsarbeid
  • Organisere og lede
  • Styrke den selvstendige yrkesrollen
Organisatorisk kompetanse er en grunnbok for helsefagstudenter innen bachelorutdanningene. Boka gir også basiskunnskap for studenter innen videreutdanning og masterstudium, og er nyttig for alle som vil kvalifisere seg for lederroller innen helsefagene.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Organisatorisk kompetanse

Bra om helseledelse

"Jeg kan trygt anbefale boken til alle typer helsepersonell som ønsker å kvalifisere seg til lederoppgaver i helsevesenet. Ved Universitetet i Bergen vil vi ta den i bruk i det erfaringsbaserte masterstudiet i helseledelse for leger og annet helsepersonell som vil ta videreutdanning i helseledelse, helseøkonomi og kvalitetsforbedring. Vi vil også anbefale den til medisinstudenter som etterlyser gode og oppdaterte lærebøker om ledelse."

K Haug , Tidsskrift for Den norske legeforening 10.4045/tidsskr.15.0736Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Arne Orvik er sykepleier og p.hd i sosiologi og helseledelse. Han er ansatt som dosent i helseledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU, Institutt for helsevitenskap i Ålesund. Orvik er også tilknyttet Akershus Universitetssykehus.