Organisasjonsidentitet (Heftet)

Forfatter:

Helene Loe Colman

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 164
Illustratør: Olsen, Ove
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202394776
Kategori: Statsvitenskap , Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Organisasjon og ledelse og Samfunnsvitenskap
Fag: Organisasjon og ledelse, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Organisasjonsidentitet

Organisasjonsidentitet gir en oversikt over eksisterende forskning og teori på feltet, og knytter dette sammen med empiriske eksempler til andre organisasjonsfenomener. Hva skjer med medarbeidernes organisasjonsidentitet ved oppkjøp og fusjoner? I hvilken grad er det viktig å ta hensyn til de ansattes opplevelse av organisasjonsidentitet for å få til en vellykket integrasjonsprosess?

Organisasjonsidentitet handler om «hvem vi er som organisasjon». I bokens første del beskrives i korte trekk:

  • Hva organisasjonsidentitet er
  • Hvordan organisasjonsidentitet utvikles
  • I hvilken grad, og hvordan, organisasjonsidentitet endres
Spørsmålet om «hvem vi er som organisasjon» har mange konsekvenser for strategi, endring og ytelse i virksomheten. Andre del av boken tar for seg hvordan organisasjonsidentitet henger sammen med virksomheters strategiutvikling og -endring, oppkjøp og fusjoner og internasjonalisering.

Til toppen

Sagt om boka

«Bogen giver en fremragende indsigt i den nyeste udvikling inden for identitetsfeltet, og viser hvordan identitet bidrager konstruktivt til en videreudvikling af andre discipliner som organisationsforandring og strategi. Gennem relevante problemstillinger fra praksis afsøger forfatteren identitetsfeltets teoretiske potentiale, og viser hvorfor dialog om identitet er fundamental i skabelsen og udviklingen af organisationer.»

Majken Schultz, professor, Copenhagen Business School

Til toppen

Presse Organisasjonsidentitet
Forfatter(e)
Helene Loe Colman (f. 1970) er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, hvor hun er tilknyttet Institutt for strategi og logistikk. Colman er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo, og tok sin doktorgrad på Handelshøyskolen BI. Hennes forskningsområder er blant annet innen fusjoner og oppkjøp og integrering av oppkjøp og fusjoner, organisasjonsidentitet, kunnskapsintensive virksomheter, multinasjonale virksomheter og internasjonalisering.