Ord

Ord Lærer-cd (Lydbok-CD)

Alfabetisering for voksne innvandrere

Forfatter:

Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid

Forfatter:
Innbinding: Lydbok-CD
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 1
Spilletid: 0:46
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202319397
Kategori: Alfabetisering
Fag: Alfabetisering
Nivå: Spor 1 - A1
Komponent: CD
Om utgivelsen Ord Lærer-cd
Lærer-cd-en inneholder lyd til lytte- og uttaleøvelser. Elev-cd-en inneholder innleste tekster fra tekstboka. Dette er ment som hjelp med uttalen, men kan også brukes til lytting og diktater.

Til toppen

Andre utgaver

Ord 1. Lærer-CD (2014)
Bokmål Lydbok-CD 2014
Forfatter(e)
Vigdis Rosvold Alver er førstelektor i norsk på Høgskulen på Vestlandet. Hun har et spesielt ansvar for undervisning i lese- og skriveopplæring og norsk som andrespråk. Alver har lang erfaring fra undervisning av minoritetsspråklige, både barn og voksne. I flere år underviste hun og forsket på minoritetsspråklige deltakere med liten skolebakgrunn fra hjemlandet. Hun er medforfatter i tre læreverk i norsk som andrespråk: Ord, Ganske enkelt norsk og Ta ordet.
KAREN MARGRETE DREGELID er universitetslektor i norsk ved Universitetet i Bergen. Hun har lang erfaring fra undervisning av minoritetsspråklige, både barn og voksne. I flere år underviste hun minoritetsspråklige deltakere med liten skolebakgrunn fra hjemlandet. Hun arbeidet også i mange år med vurdering av norskferdigheter og utarbeiding av prøver i norsk for voksne innvandrere. Hun er medforfatter i Ganske enkelt norsk et læreverk i norsk som andrespråk for voksne som ønsker en langsom progresjon i norskopplæringen og læreverket ORD som er et alfabetiseringsverk for voksne.
Ord
Læreverket Ord er utviklet av forfattere med solid erfaring og kunnskap om voksne og alfabetisering. I Ord legges det vekt på at deltakerne skal tilegne seg muntlige norskferdigheter parallelt med lese- og skriveopplæringen.