Ord

Ord 1. Arbeidsbok (2014) (Heftet)

Alfabetisering for voksne innvandrere

Forfatter:

Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 164
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202432638
Kategori: Alfabetisering
Fag: Alfabetisering
Nivå: Spor 1 - A1
Komponent: Arbeidsbok
Om utgivelsen Ord 1. Arbeidsbok (2014)
Ord 1 er revidert i 2014 og Ord 2 kommer høsten 2014. Ord 2 er en utvidelse av læreverket.

Arbeidsbok
Abeidssboka er nært knyttet til tekstboka med hensyn til bokstavgjennomgang, ordforråd og arbeidsmåter. Her får deltakerne bearbeidet stoffet fra tekstboka.

Åpent elevnettsted med lyd og oppgaver
På elevnettstedet er det varierte interaktive oppgaver som supplerer oppgavene i bøkene. Det er lyd på alle instruksjoner. Elevene kan også lytte til en egen «ordbank» og alfabetet med lyd.

Til toppen

Forfatter(e)
Vigdis Rosvold Alver er førstelektor i norsk på Høgskulen på Vestlandet. Hun har et spesielt ansvar for undervisning i lese- og skriveopplæring og norsk som andrespråk. Alver har lang erfaring fra undervisning av minoritetsspråklige, både barn og voksne. I flere år underviste hun og forsket på minoritetsspråklige deltakere med liten skolebakgrunn fra hjemlandet. Hun er medforfatter i tre læreverk i norsk som andrespråk: Ord, Ganske enkelt norsk og Ta ordet.
KAREN MARGRETE DREGELID er universitetslektor i norsk ved Universitetet i Bergen. Hun har lang erfaring fra undervisning av minoritetsspråklige, både barn og voksne. I flere år underviste hun minoritetsspråklige deltakere med liten skolebakgrunn fra hjemlandet. Hun arbeidet også i mange år med vurdering av norskferdigheter og utarbeiding av prøver i norsk for voksne innvandrere. Hun er medforfatter i Ganske enkelt norsk et læreverk i norsk som andrespråk for voksne som ønsker en langsom progresjon i norskopplæringen og læreverket ORD som er et alfabetiseringsverk for voksne.
Ord
Læreverket Ord er utviklet av forfattere med solid erfaring og kunnskap om voksne og alfabetisering. I Ord legges det vekt på at deltakerne skal tilegne seg muntlige norskferdigheter parallelt med lese- og skriveopplæringen.