Oppvekst og livstolkning (Heftet)

Flerfaglige blikk på barns og unges eksistens, fellesskap og fortellinger

Forfatter:

Jon Vegard Hugaas og Åse Bjørg Høyvoll Kallestad (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 256
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202684433
Kategori: Religion
Fag: Religion
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Oppvekst og livstolkning

Denne boka er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

Hva betyr vennskap, og hvordan kan supporterkulturen gi mening til livet? Hva lærer elevene om miljø i etikkundervisningen, og hvilke tanker har en ung flyktningjente om Gud? Disse blant flere spørsmål blir stilt i antologien, som undersøker barns og unges livstolkning fra et flerfaglig perspektiv. På bakgrunn av fiktive fremstillinger, dialogmøter og fortellinger drøfter forskere fra idrettsfag, litteratur, KRLE og pedagogikk hvordan barn og unge forstår livet. Artiklene tar også for seg planverk og lærebøker og drøfter hvordan voksensamfunnet bidrar i barns og unges livstolkning.

Antologien forutsetter at barn og unge har en form for etisk tenkning når de reflekterer over egne livsvilkår. Den legger også til grunn at voksne som er del av barnas hverdag, har ansvar for å gi barna redskap til denne etiske tenkningen. Ved å ta på alvor de unges egne uttrykk for livstolkning går antologien i dialog med fagfornyelsens overordnede prinsipper om etisk og demokratisk bevissthet.

Oppvekst og livstolkning er en vitenskapelig antologi som er rettet mot både masterstudenter, lærere og forskere innenfor de aktuelle fagfeltene. Med eksempler hentet fra populærkultur og skjønnlitteratur vil artiklene være interessante også for et allment publikum.

Boka er redigert av Jon Vegard Hugaas, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, og Åse Høyvoll Kallestad, førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet.

Til toppen

Andre utgaver

Oppvekst og livstolkning
Bokmål Open Access 2020
Forfatter(e)

Åse Høyvoll Kallestad (f. 1966) er ansatt som førstelektor i norsk ved lærerutdanningen, Høgskolen i Bergen. Hun er litteraturviter, utdannet ved Universitetet i Bergen og underviser i litteratur på alle nivå ved utdanningen. Tidligere har hun arbeidet som norsklærer i videregående skole, ved førstesemesterstudiene på Universitetet i Bergen og ved lærerutdanningen på NLA Høgskolen. Kallestad har også bakgrunn som journalist. I de senere årene har hun arbeidet mye med norsk samtidslitteratur, særlig med fokus på kulturens overleveringer i de nyere tekstene.

Ove Olsen Sæle arbeider ved Høgskolen i Bergen, AL-idrettsavdelingen, og har jobbet mange år i høgskolesystemet. Han er utdannet førstelektor i kroppsøving og lektor i kristendom, og har arbeidet som lærer og rektor i grunnskolen. Han underviser i fagene kroppsøving, idrett og fysisk fostring, og hans publikasjoner ligger i skjæringspunktet mellom det kroppsøvings-/idrettsfaglige og det pedagogiske, etiske og filosofiske fagfeltet.

Yvonne Margaretha Wang er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet. Hennes undervisningserfaring favner både religionsvitenskap og religions- og livssynsdidaktikk. Wang er involvert i forskningsprosjekter med vekt på KRLE-faget og forståelse av religiøst mangfold. Andre interessefelt er sosialpsykologi, konfliktløsningsteori og religiøst fredsarbeid i konfliktområder.