Opphavsrett, fotorett og personbilder i nettjournalistikk (Ebok)

Forfatter:

Jon Wessel-Aas

Forfatter:
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 89
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 2.67 MB
Filformat: PDF
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202730000
Kategori: Journalistikk og mediefag , Journalistikk , Immaterialrett og Juridiske fag
Fag: Immaterialrett, Journalistikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Opphavsrett, fotorett og personbilder i nettjournalistikk

Når pressen publiserer nyheter og annet redaksjonelt stoff, benytter den seg av ytringsfriheten. Det samme gjør andre som publiserer, kommuniserer og deler informasjon – på nett og i sosiale medier, men også i andre kanaler, analoge som digitale.

Med digitaliseringen av journalistikken har tradisjonelle presserettslige problemstillinger om opphavsrett, fotorett og personvern fått en ny og dels endret aktualitet.

Hvilke regler gjelder, og hva kan man gjøre når man for eksempel ønsker å bruke et bilde eller en tekst man har funnet på nettet? Når man vil klikke, dele, klippe og lime? Reglene er ikke enkelt tilgjengelige, hverken for jurister eller for journalister og redaktører. Man kan likevel komme langt med å forstå noen av de grunnleggende reglene på området.

Hensikten med denne boken er å gi en oversikt over disse reglene, med vekt på de spørsmålene som oppstår i redaksjonene, snarere enn å dekke alle detaljer på rettsfeltet. Opphavsrett, fotorett og personbilder i nettjournalistikk vil også være nyttig for alle som publiserer og deler informasjon på nett og i sosiale medier.

E-boka tilsvarer 1. trykte utgave 2016.

Til toppen

Forfatter(e)

Jon Wessel-Aas er advokat med møterett for Høyesterett og er partner i Bing Hodneland advokatselskap. Han er en av Norges mest erfarne medierettsadvokater og har arbeidet med ytringsfrihet, personvern, opphavsrett og menneskerettigheter i en årrekke, blant annet som advokat i NRK gjennom 12 år.