Oppgavesamling til Grunnleggende økonomistyring (Heftet)

Med løsningsforslag

Forfatter:

Terje Berg

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 168
Illustratør: Keeping, David
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202564902
Kategori: Bedriftsøkonomi
Fag: Bedriftsøkonomi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Oppgavesamling til Grunnleggende økonomistyring

Denne arbeidsboken er et viktig supplement til boken Grunnleggende økonomistyring og inneholder oppgaver til hvert kapittel i tekstboken. De innledende oppgavene er gjerne trening på teknikk for få å tekstbokens modeller inn under huden. Andre oppgaver er basert på at studenten selv vurderer hvilke forutsetninger som må legges til grunn for å komme frem til et rimelig svar. Dette gjøres for å forberede studentene på de praktiske problemstillingene de senere vil møte i jobbsammenheng. Mange av oppgavene er basert på virkelige beslutningsproblemer i norske bedrifter. Denne tilnærmingen skal bidra til å skape forståelse for modellenes forutsetninger, og sikrer at innøving av teknikk og problematisering går hånd i hånd. Slik hjelpes studenten til en dypere forståelse av fagområdet. Et viktig budskap er at tallene aldri taler for seg selv. Boken er egnet både for studenter som fortsetter med bedriftsøkonomiske studier og de som kun skal ha ett emne innen fagområdet. Tematisk kan boken deles inn følgende hoveddeler:

  • introduksjon til bedriftsøkonomi, økonomistyring og regnskap
  • kalkyler, kalkulasjon og kostnadsfordeling
  • kortsiktige-, mellomlange-, og langsiktige beslutningsproblemer
  • budsjettering og standardkostregnskap med vekt på avviksanalyse
Boken inneholder løsningsforslag til kontrollspørsmålene i tekstboken. Det er også løsningsforslag til de fleste oppgaver i arbeidsboken. De oppgaver som det ikke foreligger løsning til, kan få fås ved henvendelse til forfatteren.

Til toppen

Forfatter(e)

Terje Berg er førsteamanuensis ved NTNU Handelshøyskole, der han underviser i økonomistyring både på bachelor- og masternivå, samt innen etter- og videreutdanning. Han er utdannet siviløkonom (NHH), master of management (BI) og har en doktorgrad i industriell økonomi og teknologiledelse (NTNU). I tillegg har han omfattende erfaring som økonomisjef og finansdirektør, og har så langt innehatt et titalls styreverv, primært i små- og mellomstore bedrifter. Hans forskning er rettet mot arbeidskapitalstyring, kostnadssystemer, controllerrollen og hvordan studenter lærer. Han har publisert både i nasjonale og internasjonale fagtidsskrifter innen økonomistyring og pedagogikk.