Oppgaver i arbeidsrett (nettsted) (Nettsted)

Forfatter:

Gerd Engelsrud og Diego Praino

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202706807
Kategori: Juridiske fag og Arbeidsrett
Fag: Arbeidsrett
Varighet: 1100 dager fra kjøpsdato
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Oppgaver i arbeidsrett (nettsted)

Oppgaver i arbeidsrett er et praktisk digitalt hjelpemiddel for å lære arbeidsrett. Temaene er inndelt på samme måte som i boken Styring og vern. Arbeidsrett i offentlig sektor, men kan selvfølgelig brukes i tilknytning til andre teoretiske fremstillinger av arbeidsrett. Oppgavene er relevante for både privat og offentlig sektor.

  • I del 1 gir forfatterne noen generelle råd om det å skrive oppgaver, og de kommenterer en konkret høyesterettsdom for å illustrere hvordan et juridisk resonnement skal bygges opp.
  • Del 2 inneholder praktiske oppgaver knyttet til ulike deltemaer som ansettelse, diskriminering, lønn, ferie, oppsigelse, avskjed etc.
  • Del 3 inneholder eksamensoppgaver. De er basert på eksamensoppgaver knyttet til videreutdanning i Personalledelse (10 Studiepoeng ved OsloMet) og eksamensoppgaver knyttet til bachelorstudiet i Administrasjon og ledelse (15 studiepoeng ved OsloMet).
På nettstedet finnes i tillegg løsningsforslag til alle oppgavene, og kontrollspørsmål med svar til temaene. Det er også utarbeidet veiledning steg for steg til hvordan å besvare noen av oppgavene. Se www.oppgaveriarbeidsrett.cdu.no.

Papirboken inneholder oppgavetekstene uten løsningsforslag. Den kan kjøpes sammen med nettstedet dersom man for eksempel ønsker en papirutgave å ha med på forelesninger og kollokvier.

Oppgaver i arbeidsrett er beregnet på de som studerer arbeidsrett ved høyskoler og universiteter og på ledere, personalmedarbeidere, fagforeningsrepresentanter og andre som ønsker å lære mer arbeidsrett.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Gerd Engelsrud er jurist ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Hun er tilknyttet bachelorstudiet i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet og masterstudiene i administrasjon, styring og ledelse, med mangeårig fagansvar for kommunalrett, forvaltningsrett og arbeidsrett.

Diego Praino er førsteamanuensis i jus ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Han er tilknyttet bachelorstudiet i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet og årsstudiet i migrasjons- og integrasjonsforvaltning, med fagansvar for arbeidsrett, EU/EØS-rett og utlendingsrett.