Oppdragelse mellom frihet og grenser (Heftet)

Forfatter:

Tone Strømøy

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 112
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202458140
Kategori: Barns utvikling, lek og læring og Samfunn, religion, livssyn og etikk
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Samfunn, religion, livssyn og etikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Oppdragelse mellom frihet og grenser

Denne klassikeren av en bok om barneoppdragelse er stadig like aktuell.

Dette er en bok om barneoppdragelse uten pekefinger. Forfatteren definerer oppdragelse som «å elske frem» barnets iboende muligheter. Hun argumenterer for at barn trenger både frihet og grenser for å utvikle seg i en positiv retning og for å kunne danne en god selvfølelse. Boken bygger på solid teoretisk bakgrunn og et relasjonelt syn på barn og voksne. Mennesket kan bare utvikle seg sammen med andre.

Boken er full av eksempler som vil sette i gang tankeprosesser og refleksjon hos leseren. Den er beregnet som en grunnbok i barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærerutdanningen og andre utdanninger som er rettet mot barn. Også foreldre kan dra nytte av boken.

Til toppen

Bokens klare styrke er det gjennomgående fokuset på barns selvfølelse relatert til teori og praktiske eksempler. Selvfølelsen er den «røde tråden» som det refereres til i alle kapitler. Strømøy stiller mange spørsmål som bidrar til at leseren må reflektere og tenke selv, og spørsmålene kan derfor danne utgangspunkt for fruktbare faglige diskusjoner. Etter å ha lest boken vil jeg hevde at forfatteren har lykkes i å sette oppdragelse inn i en positiv sammenheng og i et konstruktivt lys.
Kristin Rydjord Tholin, dosent i pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge
Forfatter(e)

Tone Strømøy er utdannet cand.polit. med hovedfag i pedagogikk fra Universitet i Oslo. Hun har undervist ved Barnehagelærerutdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus gjennom mange år. Hun har også vært en ettertraktet foredragsholder og ekspertsvarer i mediene.