Oppdagende skriving (Heftet)

- en vei inn i lesingen

Forfatter:

Klara Korsgaard, Monique Vitger og Sara Hannibal

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 120
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: Opdagende skrivning
Oversatt av: Thorbjørnsen, Kari Marie
ISBN: 9788202352288
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Norsk og Lese- og skriveopplæring
Fag: Lese- og skriveopplæring, Norsk
Nivå: Akademisk
Komponent: Pedagogisk litteratur
Om utgivelsen Oppdagende skriving

Oppdagende skriving er en metode for skriftspråklæring der barna oppdager skriftens lydprinsipp ved å eksperimentere med egen skriving. I skriveprosessen arbeider de funksjonelt med sammenhengen mellom lyd og bokstav. Barna knekker lesekoden gjennom skriving og opplever skriving og lesing som meningssøkende aktiviteter. Oppdagende skriving er en form for veiledet skriving hvor læreren aktivt støtter barna i skriveprosesser og skriveutvikling.

Oppdagende skriving bygger på et treårig dansk utviklingsprosjekt hvor forfatterne fulgte en lærer som lot elevene skrive fra første skoledag, uten at de hadde lært seg bokstavene på forhånd.

Denne boka skisserer teorien bak metoden og gir konkrete forslag til hvordan man kan arbeide med oppdagende skriving. Boka viser også hvordan metoden kan brukes til å vurdere elevtekster og følge med i elevenes skriftspråklige utvikling. Forfatterne diskuterer også konsekvensene for videre skrive- og leseopplæring.

Oppdagende skriving henvender seg til alle som jobber med den første lese- og skriveopplæringen samt studenter i førskolelærer- og lærerutdanningene. Boka kan også være aktuell for andre med interesse for skriftspråksutvikling hos barn.

Boka er bearbeidet for norske forhold av Synnøve Matre og Iris Hansson Myran ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking og Randi Solheim ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Til toppen

Forfatter(e)
Sara Hannibal (f. 1971) er cand.mag. i dansk og engelsk og er ansatt som lektor i dansk og dansk som andrespråk ved lærerutdanningen ved Professionshøjskolen Sjælland, Campus Roskilde. Hun underviser dessuten i utdanningen av leseveiledere og forskjellige andre etter- og videreutdanninger i barns lese- og skriveutvikling.
Klara Korsgaard (f. 1949) er cand.mag. i dansk og har siden 2006 vært leder for Nationalt Videncenter for Læsning (www.videnomlaesning.dk). Hun har tidligere undervist i lærerutdanningen og på etter- og videreutdanningskurs for lærere og førskolelærere, og for undervisningspersonale i lærer- og førskolelærerutdanningene. Hun har skrevet flere artikler om skriftspråksutvikling hos barn.
Monique Vitger (f. 1971) er cand.mag. i dansk og ansatt som adjunkt i dansk som andrespråk ved lærerutdanningen Zahle ved Professionshøjskolen UCC. Hun har tidligere undervist i dansk og dansk som andrespråk ved Professionshøjskolen Sjælland og i utdanningen for leseveiledere. Hun har forelest ved kurs for leseveiledere og lærere på første årstrinn i skolen («børnehaveklasseledere»).