Oppbrotsteologi på det lange 70-talet (Innbundet)

Frigjeringsteologi, marxisme, sosialetikk

Serie: Religionsfag Profil 44

Forfatter:

Jan Ove Ulstein

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 512
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Nynorsk
Serie: Religionsfag Profil
Serienummer: 44
ISBN: 9788202753689
Kategori: Religion , Historie og Historie, religion og filosofi
Fag: Historie, Religion
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Oppbrotsteologi på det lange 70-talet

68-opprøret var eit internasjonalt fenomen som nådde Norge og som kom til å prege 1970-åra. Radikalisering av unge kristne var ein særprega del av opprøret. Utanfor den amerikanske ambassaden demonstrerte teologiske studentar mot krigen i Vietnam. Og det skjedde ei vekking til ansvar for den tredje verda, som medskuldige i kolonialismen. Kyrkjenes Verdsråd registrerte ei revolusjonær oppbrotsstemning i verda, saman med ein tilsvarande frigjeringsteologi: Gud står på dei undertrykte si side! Her heime vart kapitalismen i form av den korporative sosialdemokratiske staten gjort til ein hovudfiende. Vi fekk også ein radikal kvinnekamp.

I denne situasjonen fekk vi fenomenet ‘kristen-radikalarane’, som raskt vart til kristen-sosialistar. Desse fekk behov både for å legitimere seg teologisk overfor ei borgarleg kyrkje og for å utforme ein teologi som grunngav aktiviteten.

Denne boka er første del av den første større undersøkinga av korleis kristen-radikalarane utvikla ein teologi for sin praksis i det som er kalla ‘det lange 70-talet’. Oppbrotet gjaldt ikkje berre politikk og marxisme. Det kom også ei sosialetisk vekking, inkludert eit økologisk engasjement og eit kvinneopprør i kyrkja. Boka fylgjer brytingane tett i tekst og tid, der teologien skjer.

Boka vender seg til den som er interessert i 68-fenomenet og vil ha ei grundig historie om korleis radikaliseringa arta seg i teologisk bryting og sosialetisk engasjement i denne turbulente perioden.

Til toppen

Arrangementer

Andre utgaver

Andre aktuelle titler

Presse Oppbrotsteologi på det lange 70-talet

«Ulstein har skrive ei grundig framstilling med solid dokumentasjon ved notar og litteraturliste. Det dreier seg om ei innhaldsmetta bok på over fem hundre store sider. [...] Språkleg er det ein fryd å lesa [...] Her er mykje stoff til kunnskap og ettertanke, og til forklaring av det som skjedde frå slutten av 1960-talet og eit par tiår framover. Noko av det har ikkje den store aktualiteten ut over det som skjedde då, men anna fekk konsekvensar for den vidare utviklinga og situasjonen i dag.»

Johannes Kleppa, Dagen 5. september 2022

«Ulsteins Oppbrotsteologi på det lange 70-talet er ei rettkomen påminning om at også trus- og kyrkjelivet er ein del av norsk historie. Det er ei opplyftande og rik bok Ulstein legg fram - eit teologisk nybrotsarbeid.»

Rune Slagstad, Dag og Tid 13. mai 2022Les hele anmeldelsen

Til toppen

Intervju

Venstreradikaliseringen av Den norske kirke
Les intervju med Jan Ove Ulstein på Minervanett 27. mai 2022 (abo)

Er kyrkja venstrevridd?
Hør Jan Ove Ulstein på NRK Kompass 24. mai 2022

– Teologien etter 1968 ble kjedelig
Les intervju med Ulstein i Vårt Land 6. mai 2022 (abo)

Sosialisme var eit fy-ord i kyrkja. Så kom 1968
Les intervju med Ulstein i Dagen 8. april 2022 (abo)

Oppbruddsteologi og sosialetisk vekkelse ble viktige elementer for resten av livet
Les omtale av boka på bokstaver.no

Fyrtårnet er borte
Les innlegg fra Egil Morland i Dagen 30. mai 2022 (abo)

Til toppen

Forfatter(e)

Jan Ove Ulstein er forfattar, teolog og dosent emeritus ved Høgskulen i Volda. Han har skrive dikt, salmar, artiklar og bøker i fleire sjangrar.

Bøker i serien